Máhtut – Sámi skills and practices in the era of green transition

Sámi skills and practices in the era of green transition – Máhtut

Samiske ferdigheter og praksiser i en epoke med grønn omstilling

Vi fremmer samisk livsoppholdsevne, kunnskap, praksis og ideer om samisk sirkulær økonomi for å styrke samisk selvforsyning og matsuverenitet.

Máhtut-prosjektet fremmer og støtter praksis og generasjonsoverføring av samiske tradisjonelle kunnskaper om livsopphold. Prosjektet har som mål å styrke samiske ideer om sirkularitet og matsuverenitet. Prosjektaktiviteter fokuserer på å dokumentere og benchmarke beste praksis for samiske livsoppholdstradisjoner, samisk sirkulær økonomi og tradisjonelle matsystemer. Det skal også å produsere retningslinjer for etiske, IPR og aspekter ved urfolks rettigheter vedrørende dokumentering, filming og visning av árbediehtu og máhtut. Prosjektet har som mål å skape kunnskap, praksis, nye ideer og innovasjoner for å støtte samisk sivilsamfunn, samisk virksomhet og gründere. Mer informasjon tilgjengelig www.mahtutproject.com.

Norsk prosjekteier

Norges arktiske universitetsmuseum

Kontakt

Prosjektperiode

01.09.2023 - 30.09.2026

Budsjett

Norsk bidrag: 3 097 940 NOK

Total: 1 334 067 €

Prosjektnettside

https://mahtutproject.com

Andre partnere

Sámi Education Institute, Umeå University, the Arctic University of Tromsø