NOWA

Nordic Waste Managment Vision – NOWA

NOWA-prosjektet har som mål å utvikle bærekraftige praksiser innen avfallshåndtering gjennom samarbeid mellom landene i målområdet. Prosjektet retter seg mot å utvikle forutsetninger for NWC (Nordic Waste Cooperation) for å fremme internasjonalt samarbeid og håndtere nåværende hindringer som hemmer utviklingen av det felles avfallsmarkedet.

Formålet med NWC ville være å fremme og lette utveksling av kunnskap og praksis mellom interessenter innen avfallshåndtering og fremme harmonisering av tverrgrensebestemmelser for avfallstransport.

De spesifikke målene for NOWA-prosjektet inkluderer:


1. Å forbedre tverrgrensesamarbeidet, oppnådd ved:
a) Evaluering av reguleringer for import og eksport av avfall og muligheter for å redusere administrativ byrde.
b) Utvikling av insentiver og synergi-løsninger innen avfallshåndtering (avfallslogistikk, prosesseringskapasiteter) som ville muliggjøre å nå en kritisk masse av avfall som skal håndteres, og effektivt kombinere avfallsressurser i hver region og på tvers av regioner.
2. Å bygge institusjonell kapasitet gjennom en systematisk tilnærming til kunnskapsstyring og dialog med interessenter.

3. Å forbedre forståelsen og gjennomsiktigheten i avfallsmarkedet, oppnådd ved:
a) Deling av tilgjengelige avfallsdata og gjennomsiktighet i målområdet.
b) Felles evaluering av tilgjengelige avfallsteknologiløsninger i målområdet.

De foreslåtte synergi-løsningene for spesifikke avfallsstrømmer vil bidra til miljømessig bærekraft ved å øke effektiv utnyttelse og gjenvinning av avfall, noe som vil resultere i konkurransekraft i den europeiske arenaen for Norge, Sverige og Finland. Prosjektet muliggjør overføring av kunnskap, utvikling av komplementære avfallshåndteringssystemløsninger som er operative i målområdet, og dermed bidrar til en sosialt og økologisk bærekraftig utvikling av regionen.

Norsk prosjekteier

Remiks Miljøpark AS

Kontakt

Prosjektperiode

01.09.2023 - 31.12.2025

Budsjett

Norsk bidrag: 291610 NOK

Total: 832580 €

Andre partnere

Haurun Jäteauto Oy, Kiertokaari Oy, Macon Oy,
Restproduktbearbetning i Boden Aktiebolag