Mental Health Matters

Mental Health Matters – Making Enterprises in the BSR more Resilient by Tackling Psychosocial Risks in the Workplace

Prosjektet Mental Health Matters kobler folkehelseeksperter og arbeidsgivere for å forebygge psykososiale problemer på arbeidsplassen og dermed forbedre trivselen til ansatte.


Arbeidstakernes psykiske helse er en økende bekymring for samfunn og arbeidsgivere. Stress på arbeidsplassen bidrar til høyt sykefravær. Kombinert med en allerede rådende mangel på kvalifisert arbeidskraft, setter dette virksomheters (inkludert offentlige organisasjoners) økonomiske motstandsdyktighet i fare.


Dagens HMS-lovgivning, standarder og utdanning fokuserer hovedsakelig på fysiske farer og forebygging av ulykker, og har i liten grad viet oppmerksomhet til psykososial risikovurdering, helsefremmende arbeid og forebyggende tiltak. Prosjektet MentalHealthMatters ønsker å endre dette og vil samle beslutningstakere, arbeidsgiver- og arbeidstakerrepresentanter, praktikere, forskere og lærere innen HMS.


Prosjektet vil vurdere dagens politikk og praksis og foreslå tiltak for bedre HMS-systemer og bidra til at HMS-fagfolk kan håndtere nåværende og nye psykososiale risikoer. Videre vil prosjektet utvikle et «verktøyskrin» for å bistå eiere og ledere av små og mellomstore bedrifter, som ikke har tilgang på egne HMS-fagfolk, i å vurdere psykososiale risikoer og iverksette forebyggende tiltak.

Norsk prosjekteier

Arbeidstilsynet (lokalisert i Trondheim)

Kontakt

Prosjektperiode

01.08.2023 - 31.07.2025

Budsjett

Norsk bidrag: 1.161.355 NOK

Total: 498.583 €uro €

Andre partnere

Finnish Institute of Occupational Health, FI
Riga Stradins University, LV
Tallinn University of Technology, EE
Nofer Institute of Occupational Medicine, PL