RESIST

RESIST – Regional Ecosystems for Social Innovation and Social Transformation

Sosiale innovatører og entreprenører kan spille en viktig rolle i å finne kreative og ukonvensjonelle løsninger på dagens utfordringer som migrasjon, overgangen til et karbonnøytralt samfunn eller digitalisering. Men, for å omsette gode ideer til praksis trenger de hjelp – både når det gjelder kvalifisering, finansiering og tilgang til markeder og samarbeidspartnere.

RESIST-prosjektet skal bistå regionale myndigheter, næringslivets støtteorganer og sektororganisasjoner i Østersjøregionen i å skape bedre regionale økosystemer for sosial innovasjon (SI) og sosialt entreprenørskap (SE) og samtidig gjøre eksisterende innovasjonsstøtte mer tilgjengelig for sosiale entreprenører.

Målet med prosjektet er å utforske og etablere en CSEI-modell for Østersjøregionen «klynger av sosial og økologisk innovasjon (CSEI)» samt pilotere et kapasitetsbyggingsprogram for å øke innovasjonsstøtteaktørers evne til å fremme sosial innovasjon. Gjennom hele prosjektperioden vil de involverte regionene også samle ideer og anbefalinger for å forbedre integreringen av sosial innovasjon i sine regionale innovasjonsstrategier. På sikt er målet å øke antall CSEIer i Østersjøregionen og å styrke samarbeidet mellom dem.

Norsk prosjekteier

Agder fylkeskommune

Kontakt

Prosjektperiode

01.11.2023 - 30.10.2026

Budsjett

Norsk bidrag: 4.576.440 NOK

Total: 3.621.705 € €

Andre partnere

Pomeranian Voivodeship, PL
Regional Council of Västerbotten, SE
Kurzeme Planning Region, LV
Development Centre of Võro County, EE
Lithuanian Innovation Centre, LT
Riga Technical University, LV
Social Innovation Centre Latvia, LV
Pomeranian Federation of NGO support centres, PL
Malmö University, SE,
Tallinn University, EE
zukunft zwei gmbh, DE
Lithuanian ESF Agency, LT