Tema: 4.1 Grenseoverskridende strategiutvikling

OPreWa – verdifulle grensevassdrag

Våre verdifulle grensevassdrag – Our Precious Transboundary Waters (OPreWa) I prosjektet OPreWa vil vi: Gjennom prosjektsamarbeidet øker vi bevisstheten om miljøtilstanden i våre felles verdifulle grensevassdrag. Vi styrker også det…

Styrker regionens totalforsvar over grensen

Forfatter: Marie B. Låte Hovedbilde: Fremtidens Industri Samarbeid om sikkerhet og beredskap på tvers av grensen Småskala-Prosjektet COMMSEC ble presentert på høstens styringskomiteemøte i Nordens Grønne Belte og har fått…

Samarbeid mellom kultur og reiseliv

Opplevelsesnæring – Samarbeid mellom kultur og reiseliv Om prosjektet I dette prosjektet ønsker vi å føre disse næringene tettere sammen, gjennom aktiviteter, nettverk og kunnskapstiltak, og med dette øke attraktiviteten…

ABC – ACROSS BORDER COLLABORATION​

Prosjektet ABC vil skape en sterkere grenseregion gjennom felles læring, kunnskapsdeling og samarbeid over kommune- og landegrensene.​ Videre vil det utvikle besøksnæringen som et grunnlag for levende lokalsamfunn og attraktive…

NHDS – Nordic Health Data Space

Prosjektet har som mål å styrke lokal og regional samarbeid om deling av helsedata, øke regional kapasitet på utnyttelse av helsedata, minimere hindringer ved deling og gjenbruk av helsedata, og oppnå et…

FREIIA

Facilitating Resilience Embracing Islands Innovation Approaches (FREIIA) Samfunnene i Nord-Atlanterhavsregionen (NS) står overfor betydelige utfordringer i de kommende tiårene, og innovasjon spiller en avgjørende rolle i å takle dem. Innovasjonspolitikken…

New North

Nye Nord – Transport, Logistikk og Forsyningssikkerhet Aurora Interreg project: New North – Transport, Logistics and Security of Supply Bakgrunnen for prosjektet «New North» er et prosjektsamarbeid i det regionale…

NOWA

Nordic Waste Managment Vision – NOWA Formålet med NWC ville være å fremme og lette utveksling av kunnskap og praksis mellom interessenter innen avfallshåndtering og fremme harmonisering av tverrgrensebestemmelser for…

BRIDGING YOUTH

BRIDGING YOUTH AND REGIONAL DEVELOPMENT THROUGH DIALOGUE The project aims at engaging young people in community development by communication and information sharing. The project aims to give a voice to…

Side 1 av 2
12