Styrker regionens totalforsvar over grensen

Forfatter: Marie B. Låte Hovedbilde: Fremtidens Industri

COMMSEC står for Community security og skal styrke norsk-svensk forsvars- og sikkerhetsindustri og samarbeid. Midt-Norge og Midt-Sverige skal samarbeide for å styrke regionens totalforsvar. Prosjektet vil skape trygghet for forsvaret og forretningsmuligheter for forsvarsindustrien. Målet er å bidra til økt samfunnssikkerhet og beredskap i grenseregionen.

Samarbeid om sikkerhet og beredskap på tvers av grensen

Småskala-Prosjektet COMMSEC ble presentert på høstens styringskomiteemøte i Nordens Grønne Belte og har fått støtte fra Interreg Sverige-Norge.

Forsvarsklyngen MIDSEC drives av Fremtidens Industri. De er sammen med sin svenske partner, innovasjonsselskapet IUC Z-Group, ansvarlig for samarbeidsprosjektet COMMSEC.  En viktig del av prosjektet er å legge til rette for at flere små og mellomstore bedrifter (SME) kan levere produkter og tjenester til det norske og svenske forsvaret og forsvarsindustrien. Dette krever samarbeid mellom næringsliv, offentlige myndigheter og nøkkelaktører i forsvaret og i forsvarsindustrien, på tvers av grensen.  

IUC Z-Group skal opprette en svensk forsvarsklynge tilsvarende den norske MIDSEC. Næringsklynger bidrar til å styrke vekst og innovasjonsevne i bedriftene. 

Den seneste tiden har samarbeid innen sikkerhet og beredskap blitt svært aktuelt grunnet den sikkerhetspolitiske situasjonen i verden og vi merker et stort interesse, forteller prosjektleder på norsk side Linda Cathrine Hald.

Linda Cathrine Hald, i Fremtidens Industri og prosjektleder for COMMSEC
Linda Cathrine Hald, i Fremtidens Industri og prosjektleder for COMMSEC på norsk side. Foto: Marie B. Låte

Skaper trygghet og forretningsmuligheter

Vi har sett at utfordringene er de samme på begge sider av grensen og at næringslivet både har styrker og ulikheter i Norge og Sverige. Derfor er det naturlig for oss med et grenseregionalt prosjekt innenfor Interreg Sverige-Norge programmet. Samarbeidet skaper både trygghet og forretningsmuligheter for næringslivet der forsvarsklyngen MIDSEC på norsk side kan bidra til en gjenoppbygging av totalforsvaret på svensk side.

Linda Cathrine Hald utdyper dette videre, – Det er når vi møtes som vi gjør forretninger. Det handler om å møte nye bedrifter og mennesker å se nye muligheter for samarbeid og forretningsutvikling. Dette kan det småskala prosjektet COMMSEC bidra med.

gruppe med mennesker
Deltakere i COMMSEC workshop i september 2023 i Stjørdal. Foto: Fremtidens Industri

Vil bidra til økt samfunnssikkerhet og beredskap

Næringsliv i Midt-Norge og Midt-Sverige som har ambisjoner om å være attraktive aktører i forsvarsindustrien og bidra til økt samfunnssikkerhet og beredskap, vil knytte sterkere bånd på tvers av landegrensene.

I Commsec er vi veldig opptatt av at prosjektene skaper en verdi og at den er varig kommenterer Linda Cathrine Hald og fortsetter, I prosjektet ser vi et stort potensiale for videre samarbeid og mange av aktørene ønsker å samarbeide videre. Samarbeid i Norden blir alt viktigere i dagens sikkerhetspolitiske bilde.

Kontakt

Linda Cathrine Hald

Fremtidens Industri og MIDSEC

+47 976 74 134

linda@fi-nor.no

Senior EU-rådgiver og norsk prosjektleder for COMMSEC

Helmik Slora Kristiansen

Innlandet fylkeskommune

+47 47 02 86 18

helkri@innlandetfylke.no

Sekretariatsleder Interreg Sverige-Norge
Forvaltningsorganisasjon for programmet er Innlandet fylkeskommune

Annicka Innervik

IUC- Z-group

+46 733 120395

annicka.innervik@iuczgroup.se

SIMMITT Industriutvecklare Jämtland Härjedalen og svensk prosjektleder for COMMSEC