NHDS – Nordic Health Data Space

Prosjektet Nordic Health Data Spaces vil vurdere beredskapen til Aurora-regionen for å ta i bruk European Health Data Space (EHDS), og vil definere strategier, retningslinjer, tekniske krav og nødvendige ferdigheter og kapasitet. Det vil også vise eksempler på hvordan kan deles og brukes for å skape nye nye innovasjoner og arbeidsplasser i regionenen slik at alle interessenter kan dra full nytte av EHDS.

Prosjektet har som mål å styrke lokal og regional samarbeid om deling av helsedata, øke regional kapasitet på utnyttelse av helsedata, minimere hindringer ved deling og gjenbruk av helsedata, og oppnå et mer effektivt helsevesen.

Prosjektet skal:

  • Peke på mulige måter for datadeling mot European Health Data Spaces; utrede forhold for sekundær bruk av data; validere resultatene i brukstilfeller i FI, NO, SE; finne ut hvordan en felles helsedataområde kunne lette innovasjon og levering av helsetjenester, og studere miljøeffektene på helseindikatorer og forebyggende helseomsorg.
  • Sette opp en veikart for å forberede helseøkosystemet og markedet for EHDS; identifisere nøkkelaktørene som fremmer EHDS, flaskehalser for utnyttelse av EHDS, og forbedre digitale ferdigheter blant arbeidsstyrken og borgerne samt øke kapasiteten.
  • Sikre økosystemsamarbeid ved å utnytte EHDS-politikken og reguleringene ved å lage brukstilfeller som viser mulighetene til EHDS.

Norsk prosjekteier

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Kontakt

Prosjektperiode

31.08.2023 - 28.08.2025

Budsjett

Norsk bidrag: 2 499 740 NOK

Total: 562 975 €

Andre partnere

Umeå Universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Universitetssykehuset Nord-Norge HF