FREIIA

Facilitating Resilience Embracing Islands Innovation Approaches (FREIIA)

Samfunnene i Nord-Atlanterhavsregionen (NS) står overfor betydelige utfordringer i de kommende tiårene, og innovasjon spiller en avgjørende rolle i å takle dem. Innovasjonspolitikken fokuserer nå på bærekraftige og inkluderende overganger gjennom «målorientert, flernivå innovasjonsstyring». Tradisjonelt har styringsmodellene i innovasjonslitteraturen vært basert på grunnforskning og høyteknologiske klynger. Imidlertid krever store samfunnsutfordringer (Grand Societal Challenges/GSCs) og bærekraftsmålene (SDGs) en mer brukervennlig tilnærming som involverer lokale og regionale myndigheter aktivt.

Dette er målet til FREIIA-prosjektet, som arbeider med å utvikle ferdigheter, ressurser og strukturer for å styrke offentlig sektor i transformative politikk og bygge motstandskraft, spesielt med fokus på GSCs/SDGs. FREIIA utvikler et styringsrammeverk kalt «Governance Innovation Intervention Learning Model» basert på design thinking og praksisorientering. Dette rammeverket består av to deler: «Tipping mekanisme» og «Rudder metode». Utviklingen av disse mekanismene involverer samfunnsdeltakelse, spesielt fra unge gründere, studenter og turister.

Prosjektet har fire hovedmål:
1.Utvikle en bunn-opp-tilnærming innenfor rammene av EUs GSCs.
2.Koble sammen ulike nivåer av styring (flernivåstyring).
3.Samle ulike aktører i en «Quintuple Helix» tilnærming (multiaktør).
4.Lære fra perspektiver i NS-landene ved å dra nytte av mangfoldet i tilnærminger og kulturelle forskjeller.

Norsk prosjekteier

Høgskolen i Østfold

Kontakt

Prosjektperiode

01.10.2022 - 31.12.2025

Budsjett

Norsk bidrag: 5 753 740 NOK

Total: 3 301 810 €

Andre partnere

Nature monuments, Hanze Hogeschool, De ontwikkelfabriek (Sub-Partners of Province of Fryslan), University of Groningen, Dr. Cormac Walsh Research and Consulting, University West, AB Kosters Framtid, The County Administrative Board of Västra Götaland, Les îles du Ponant, Aalborg University, Regional Municipality of Bornholm