ABC – ACROSS BORDER COLLABORATION​

Prosjektet ABC vil skape en sterkere grenseregion gjennom felles læring, kunnskapsdeling og samarbeid over kommune- og landegrensene.​ Videre vil det utvikle besøksnæringen som et grunnlag for levende lokalsamfunn og attraktive destinasjoner.​

Prosjektet ABC skal

  • involvere virksomhetene på en operativ og aktiv måte, gjennom lokal opplæring, studiebesøk og gjennomføring av konkrete tiltak.
  • involvere brukerne, de besøkende men også lokalbefolkningen på en strukturert måte gjennom testgrupper.
  • konkretisere gjennomføring og tiltak etter behov som ble utviklet i forrige prosjekt.
  • involvering av andre aktører som regionale reiselivsorganisasjoner, næringsorganisasjoner, innovasjonsmiljøer, universiteter og andre Involvere flere kommuner og utvide det geografiske området, med mulighet for tydeligere tverrregional merverdi.
  • gjennomføre en strukturert evaluering og utvikling av metoden Ha et tydeligere fokus på destinasjonsutvikling og serveringsnæringen som fellesnevner.
  • utvikle og gjennomføre en ekstern kommunikasjonskampanje basert på et felles grenseoverskridende konsept.

Norsk prosjekteier

Marker kommune

Kontakt

Prosjektperiode

01.05.2023 - 30.04.2025

Budsjett

Norsk bidrag: 4983600 NOK

Total: 943915 €

Andre partnere

Marker kommune
Aremark kommune
Aurskog-Høland kommune
Grue kommune
Torsby kommun
Årjängs kommun