Planlegger en samisk Arendalsuke i Kautokeino

Interreg Aurora prosjektet ReCap ASáp – Regaining capacity in a changing Sápmi – planlegger å arrangere Sámi Arena i juni 2025. Prosjektet ledes av Samerådet og de Finske Samenes Sentralforbund. De ønsker gjennom prosjektet å styrke det samiske sivilsamfunnets kapasitet til å delta i samfunnsdiskusjonen, få et økt politisk engasjement og drive påvirkningsarbeid. Hva er da bedre enn en Arendalsuke i Kautokeino?

ReCap ASáp står for «Regaining capacity in a changing Sápmi» og har fått finansiering gjennom Interreg Aurora. Det ledes av Samerådet og de Finske Samenes Sentralforbund (Suoma Sámiid Guovdášsearvi).

Prosjektet skal bygge opp kapasiteten i det samiske sivilsamfunnet. Formålet er å styrke det samiske sivilsamfunnets kapasitet til å effektivt delta i samfunnsdiskusjonen. Videre vil det bidra til å styrke politisk engasjement og påvirkningsarbeid. Gjennom prosjektet skal man sikre at det samiske sivilsamfunnet har både mulighetene og midlene til å delta aktivt og påvirke i saker som har betydning for Sápmi. Dette gjør de gjennom å fokusere på to områder:

  1. Samiske samfunnsstrukturer for et robust og motstandsdyktig Sápmi og
  2. Politikkutvikling og implementering.

Prosjektet skal styrke samiske ledere og organisasjoner, og utvikle en solid kunnskapsbase for beslutningstaking.  

Inviterer organisasjoner, institusjoner og politikere til Sámi Arena

Som en del av arbeidet i prosjektet planlegger de en Samisk versjon av Arendalsuka. Dette gjør de ved å arrangere Sámi Arena i Kautokeino 9. – 15. juni 2025.

Vi har latt oss inspirere av arrangementer som Arendalsuka i Norge, Almedalsveckan i Sverige og Suomi Areena i Finland. Nå inviterer vi hele Sápmi til Sámi Arena i Kautokeino. Vi håper at organisasjoner, institusjoner, politikere, media og enkeltpersoner setter av datoen allerede nå, sier Åsa Larsson Blind, prosjektleder og visepresident i Samerådet.

en dame med samiske klær og snø i håret
Åsa Larsson Blind. Visepresident i Samerådet og prosjektleder for ReCap ASáp. Foto: Rebecca Lundh.

Sámi Arena vil ha et allsamisk perspektiv. Det vil være et omfattende program, som samler aktører fra hele Sápmi, og med mål om å engasjere det samiske samfunnet i debatt om løsninger for fremtiden, politikkutforming og tilrettelegging for kunnskapsdeling. Programmet vil også inneholde kulturarrangementer og sosiale tilstelninger.

Samfunnsdebatten i Sápmi er dessverre preget av at vi er ett folk i flere land, og det har til nå funnets få arenaer der vi samler alle de samiske samfunnsaktørene på tvers av grensene, fortsetter Larsson Blind.

Helene Ajuna Olsen i Samerådet er kommunikasjonsansvarlig for prosjektet ReCap ASáp. Hun forteller at et mer detaljert program vil slippes på et senere tidspunkt, men det er ikke tvil om at dette vil være stedet for deg dersom du er interessert i samisk samfunnsutvikling. Nå starter arbeidet med å utforme programmet. Arrangørene inviterer aktører i Sápmi til å bidra til programmet i form av arrangementer eller temamøter.

dame i rød samisk folkedrakt
Helene Ajuna Olsen i Samerådet på Norsk side er kommunikasjonsansvarlig for prosjektet ReCap ASáp. Foto: Saami Council / Piera Heaika Muotka

Ambisjonen er at dette skal være et arrangement for hele det samiske samfunnet, og vi håper at mange organisasjoner og andre aktører vil være med på å arrangere eventer eller bidra på andre måter. Vi oppfordrer alle som er interesserte til å ta kontakt med oss, sier Helena Ajuna Olsen i Samerådet.

gruppe på fire personer i samiske klær
Prosjektmedarbeidere i Interreg Aurora prosjektet ReCap ASáp. Fra venstre: Åsa Larsson Blind (Prosjektleder Sverige), Enni Similä (prosjektmedarbeider Finland), Simon Lundmark Kuhmunen (prosjektmedarbeider Sverige), Helene Ajuna Olsen (Kommunikasjonsleder Norge) Foto: The Saami Council / Piera Heaika Muotka

Les mer på prosjektets nettside: ReCap ASáp: Regaining capacity in a changing Sápmi — Sámiráđđi (saamicouncil.net)

Du finner også informasjon på Interreg Aurora: ReCap ASáp – Regaining capacity in a changing Sápmi – Interreg Aurora

Prosjektet er finansier av Interreg Aurora. I tillegg mottar det støtte fra Sametinget i Norge, Lapin Liitto, Finnmark, Troms, Nordland og Trøndelag fylkeskommuner. I Sverige mottar de støtte fra Region Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen og Västernorrland.

Kontakt

Helene Ajuna Olsen

Samerådet

+47 91576920

helene.ajuna.olsen@saamicouncil.net

Kommunikasjonsleder for ReCap ASáp: Regaining capacity in a changing Sápmi

Ian Jawahir

Troms fylkeskommune

+47 474 55 357

ian.jawahir@tromsfylke.no

Programansvarlig Norsk forvaltende organisasjon, Interreg Aurora