Nettverk av finsk-ugriske kulturer i nord

Forstudie for kapasitetsbygging av et nettverkssamarbeid innen finsk-ugriske kulturer, språk og bærekraftig turisme i nord – Nettverk av finsk-ugriske kulturer i nord

Småskalaprosjektet Nettverk av finsk-ugriske kulturer i nord er finanisert av Interreg Aurora. Målet er å bygge egnede og velbalanserte grenseoverskridende partnerskap mellom aktører som er interessert i å styrke finsk-ugriske språk og kulturer. Det dekker områder i øst-Finland og de nordlige områder av Sverige og Norge.

Økt kunnskap om FU-minoriteter i nord er viktig i alle deltakerlandene. Generelt er folk ikke helt klar over den finsk-ugriske tilstedeværelsen i prosjektområdet. Vi vil gjerne bidra til å spre informasjon om det finsk-ugriske til folket. Spesielt viktig er det å synliggjøre det finsk-ugriske i Norge og Sverige. Det er også viktig å synliggjøre i Finland at det finsk-ugriske har tilstedeværelse utenfor Finland

Det er viktig å bli kjent med mennesker og organisasjoner som jobber med finsk-ugriske temaer på et personlig nivå. Dette er normalt vanskelig på grunn av lange avstander og mangel på egnede offentlige transportmuligheter.

Vi ønsker å få noen oppstarts erfaringer med å jobbe sammen for å løse problemer sammen. Dele kunnskap og observere andre måter å gjøre ting på.

Prosjektpartnerne i småskalaprosjektet vil styrke samarbeidet og målet er også å få noen egnede tilleggspartnere til neste steg og utarbeide planer for bærekraftig kultur- og reiselivsutvikling mellom områdene.

Til syvende og sist er målet vårt å gjøre finsk-ugrisk samarbeid i fremtiden mer realistisk etter forprosjektet.

Norsk prosjekteier

Kvensk Finsk Riksforbund

Kontakt

Prosjektperiode

01.08.2023 - 31.01.2024

Budsjett

Norsk bidrag: 140000 NOK

Total: 48000 €

Andre partnere

Meansuomen Föreeninki – Byfinska Föreningen (Sverige)
Oulu university – The Giellagas Institute for Saami Studies