Tema: 3.2 Kultur og bærekraftig turisme

From Labs to Landmarks

Regionen kjennetegnes av små destinasjoner, og reisende besøker vanligvis minst to eller alle tre landene i løpet av turen sin. Tverrgående turisme er et viktig salgsargument i regionen. Det er…

5 nye prosjekter styrker samarbeid i Nordens Grønne Belte

5 nye prosjekt får støtte fra Interreg Sverige-Norge og delområde Nordens Grønne Belte. Alle de fem prosjektene skal på ulike måter bidra til at regionen når klimamål, reduserer forurensning og styrker kultur- og arbeidsliv.

Grenseløs, ansvarlig vandringsturisme

Det ligger et stort mulighetsrom i det å jobbe med oppdatert, digital informasjon rettet mot fjellvandreren i grensefjellene. Arbeidsfeltet er stort og komplekst og det er behov for å involvere…

EDIN – European digital nomads

Det er en utfordring for landlige regioner som Møre og Romsdal å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft – særlig til tech-bransjer. Man har videre behov for å styrke besøksnæringen og tiltrekke…

Samarbeid mellom kultur og reiseliv

Opplevelsesnæring – Samarbeid mellom kultur og reiseliv Om prosjektet I dette prosjektet ønsker vi å føre disse næringene tettere sammen, gjennom aktiviteter, nettverk og kunnskapstiltak, og med dette øke attraktiviteten…

ABC – ACROSS BORDER COLLABORATION​

Prosjektet ABC vil skape en sterkere grenseregion gjennom felles læring, kunnskapsdeling og samarbeid over kommune- og landegrensene.​ Videre vil det utvikle besøksnæringen som et grunnlag for levende lokalsamfunn og attraktive…

Bruk av design, arkitektur og utekunst for å øke reiselysten

Interreg Sverige-Norge prosjektet Design og arkitektur som reiseutløser (DARK) vil etablere et nettverk med aktører knyttet til utekunst, design- og opplevelser knyttet til arkitektur for å nå nye målgrupper. Nettverket skal utvikle attraktive og bærekraftige besøkskonsepter. I Norge vil DARK tilby det lille ekstra for å få de som er spesielt opptatt av kunst og arkitektur til å bli et par dager ekstra i Osloregionen – samt grenseregionen mot Värmland. De vil bidra både til å øke markedskunnskapen og reiselysten. Samtidig vil de styrke aktørenes konkurransekraft i regionene på begge sider av grensen.

SAMSPILL

SAMSPILL skal synliggjøre, forbedre og styrke kulturnæringenes vilkår, roller, verdiskaping og kompetanser for bærekraftig økonomisk utvikling og konkurransekraft i Trøndelag og Jämtlands län. Arbeidsformen er å nytte bla. processmetoder som…

Arctic Europe Tourism Cluster – AETC

Arctic Europe Tourism Cluster – AETC Verden endrer seg raskt, og fornyelse av turismen er nødvendig pga. raske endringer i kundeprofiler og atferd. Det er også krav om bærekraft (økologisk,…

Arctic Music Circle

Prosjektet skal skape bærekraftige samarbeid mellom musikere, arrangører og produsenter over landegrensene. Det skal også etablere nettverk, bidra til kompetansedeling og skape nye samarbeidsformer mellom deltakere i de tre land.…

Side 1 av 2
12