Tema: 3.2 Kultur og bærekraftig turisme

Besöksnäringen 2.0

Besøksnæringen 2.0 – holdbar turisme i grenseregionen Holdbar utvikling er vår tids største utfordring. Prosjektet Besøksnæringen 2.0 møter aktørenes behov for å bygge kompetanse, forsterke innovasjonskraften og knytte sammen grenseregionenes…