St Olavsleden

St Olavsleden – besøksnæring gjennom et gemensamt kulturarv

St Olavsleden – besøksnæring gjenom ett gemensamt kulturarv – har som mål å fortsatt utvikle St. Olavsleden som en kraftfull nasjonal og internasjonalt reisemål.

Leden er idag en pilegrimsled under utvikling for framfor alt vandrere og syklister. St. Olavsleden er 58 mil lang, fra kyst til kyst, gjennom to land fra Sundsvall / Selånger via Östersund til Trondheim.

For å lykkes med denne utviklingen må prosjektet skape tilvekst innenfor prosjektets to hovedmålgrupper. Disse målgruppene er dels de entreprenører langs leden som tilbyr overnatting, mat, guidinger og transport, og dels de personer som fra hele verden ønsker å vandre, sykle eller evt. ri St. Olavsleden. Denne tilveksten bygger på et samspill gjennom vår felles kulturarv, St. Olavslegenden, og den lokale besøksnæringen.

Les mer om prosjektet her: Interreg muliggjør at ideer berikes av ulike kulturer, erfaringer og forskjeller – Interreg.no

Norsk prosjekteier

Nidaros Pilegrimsgård

Kontakt

Prosjektperiode

13.02.2023 - 12.03.2026

Budsjett

Norsk bidrag: 3 164 580 NOK

Total: 884 500 €

Andre partnere

Alle kommuner langs St.Olavsleden på norsk og svensk side
Pilegrimssenter stiklestad
Trondheim kommune