Interreg muliggjør at ideer berikes av ulike kulturer, erfaringer og forskjeller

St. Olavsleden forener gjennom felles kulturarv. Det har begge sider av Interreg Sverige-Norge prosjektet St. Olavsleden – besøksnæring gjennom en felles kulturarv erfart. Jenny Hall, svensk prosjektkoordinator ved Östersund kommune og Ingeborg Collin, norsk prosjektkoordinator fra Nidaros Pilegrimsgård ser at det er mulig å finne hverandre i både likheter og forskjeller. De er enige om at ideer berikes av ulike kulturer og erfaringer.

Det er en vakker septemberdag når Jenny Hall forlater kontoret sitt i Östersund kommune og setter kursen mot Trondheim. Når bilen krysser grensen fra Sverige til Norge, møtes hun av et landskap som er markant annerledes enn det hun forlot. Fjellene er litt høyere, mer dramatiske.

Vi er så nære hverandre, Sverige og Norge, og jeg lurer på hvordan forskjellen kan være så stor?

Jenny Hall, prosjektkoordinator

Jenny svinger inn på Nidaros Pilegrimsgård i Trondheim, hvor hun skal møte begge sine norske prosjektkolleger personlig for første gang. Hun tar seg tid til å lure på om forskjellen vil være like stor mellom oss som mellom naturen i våre land?

Det viser seg raskt at hun ikke trenger å bekymre seg. Til tross for ulike morsmål flyter samtalene, og kreativiteten blomstrer. De finner hverandre i likhetene våre, og ideene våre er beriket av våre ulike kulturer, erfaringer og forskjellene i hvordan vi organisatorisk driver arbeidet med prosjektet St. Olavsleden, som har fått finansiering fra Interreg Sverige-Norge programmet.

Ulikheter gir om noe inspirasjon til nytenkning. Et felles prosjekt og prosjektmål gjør at de raskt finner veier videre som passer for alle. En plan for en nettverksbyggende tur med entreprenører innen overnatting på både norsk og svensk side har fått en stadig mer konkret form i løpet av dagen, og Jenny reiser hjem igjen full av energi og ideer.

gutt som drikker av et glass, skilt hvor det står Sankt Olofs Källa
St. Olavsleden

Merverdi for pilegrimssatsingen i Norge

Å delta i Interregprosjekter gir en enorm merverdi for pilegrimssatsningen i Norge nasjonalt og internasjonalt,  og for Nidaros Pilegrimsgård som pilegrimssenteret i Trondheim lokalt og regionalt forteller Norsk prosjektkoordinator Ingeborg Collin.

kvinne i turtøy ute i naturen
Ingeborg Collin, direktør i Nidaros Pilegrimsgård og norsk prosjekteier for prosjektet. St. Olavsleden – besøksnæring gjennom en felles kulturarv.

Gjennom Interregprosjektene får vi utrettet aktivitet som vi ellers aldri ville hatt økonomi til å gjennomføre. Det grenseoverskridende samarbeidet, er ikke bare faglig nyttig, men også viktig for en felles forståelse av vår felles kulturarv her i Norden. Vi har fokus på fellesskap mer enn ulikheter, sier Ingeborg Collin i Nidaros Pilegrimsgård som er norsk prosjekteier for prosjektet.

Nidaros Pilegrimsgård har deltatt i mange ulike samarbeid, nettverksmøter og utvekslingsbesøk på kryss av grensene. Ingeborg Collin forteller at hun ikke er i tvil om at det å jobbe om konkretet prosjekter for å utrette noe i fellesskap, og dermed løse felles utfordringer er den beste arbeidsmetoden for å fremme samarbeid på kryss av grensen.  

Som en ren bonus blir vi kjent med våre svenske kollegaer på en ny måte, og felles opplevelser skaper mer enn kollegiale bånd, men varige vennskap som vil vare enda lenger enn prosjektperioden. Det er en stor gevinst med Interreg-prosjektene vi kanskje ikke vektlegger nok, avslutter Collin.

Entreprenører langs den 580 km lange pilegrimsleden

Tilbake til Jenny Hall. I slutten av oktober er det endelig dags, forteller hun. 52 entreprenører innen overnatting fra begge våre land skal endelig møtes til en helg fylt med inspirasjon, kompetanseheving innen vertskap og viktigst av alt: muligheten til å utveksle erfaringer med kolleger som er spredt langs våre 580 kilometer lange pilegrimsvei.

Her varierer terrenget, historien, størrelsen på virksomheten og til og med språket blant bransjekollegene. Men alle har samme mål: å gi våre pilegrimer en best mulig opplevelse av overnattingsstedet sitt. Det er et kjempeflott mål som entreprenørene våre deler. På slutten av helgen sier magefølelsen at hensikten med turen er oppfylt; Erfaringsutveksling over grensen er berikende, og rommet er full av ideer!

Ingen grenser

Og det er ikke bare gründerne som er sprudlende av ideer. Å arrangere denne turen sammen har virkelig sveiset prosjektteamet sammen. Jo flere tanker vi deler, spørsmål vi diskuterer og muligheter vi løfter frem, jo ​​tydeligere forankrer vi hensikten og målene våre med prosjektet.

Mens Jenny vinker av bussen med den norske gruppen og styrer hjemover, har hun bare en tanke i hodet:  

Om St. Olavsleden – besøksnæring gjennom en felles kulturarv

St. Olavsleden er en 58 mil lang pilegrimsrute som strekker seg mellom Selånger i Sverige og Trondheim i Norge. Prosjektets mål er å skape en sosial grenseregion gjennom en felles kulturarv og dermed utvikle St. Olavsleden som en kraftfull nasjonal og internasjonal reisegrunn. Prosjektet har fått finansiering fra Interreg Sverige-Norge programmet.

Svensk prosjekteier er Östersunds kommun og norsk prosjekteier er Nidaros Pilegrimsgård.

Besøk Svensk nettside og Norsk nettside

Det finnes ingen grenser for hva vi kan oppnå når vi arbeider sammen mot et felles mål!

Jenny Hall, prosjektkoordinator
kollage med bilder fra ulike steder på St. Olavsleden
St. Olavsleden
forsamling foran foredragsholdere
Nettverkstur 20.-22. oktober 2023. På bildet Putte Eby, prosjektleder Sverige, Östersund kommune. Jenny Hall prosjektkoordinator Sverige, Östersunds kommune. Ingeborg Collins, Direktør Nidaros Pilgrimsgård, Trondheim. Janne Sollie, daglig leder Pilegrimssenter Stiklestad. Foto: Simon Jaktlund

Prosjekteiere og samarbeidspartnere

Prosjekteiere er Östersund kommune i Sverige og Nidaros Pilgrimsgård i Norge.

Samarbeidspartnere er Sundsvall kommune, Ånge kommune, Bräcke kommune, Krokom kommune, Åre kommune, Härnösand bispedømme, Pilegrimssenteret Stiklestad, Trondheim kommune, Verdal kommune, Levanger kommune, Stjørdal kommune, Frosta kommune og Malvik kommune.

Denne saken er basert på en artikkel av svensk prosjektkoordinator Jenny Hall, Östersunds kommune: Interreg og jeg – ideene våre er beriket av våre ulike kulturer – Interreg Sverige-Norge (interreg-sverige-norge.com)

Kontakt

Ingeborg Collin

Nidaros Pilegrimsgård

+47 94 00 23 08

ingeborg@pilegrimsgarden.no

Direktør og norsk prosjektkoordinator for prosjektet

Sidsel Trønsdal

Trøndelag fylkeskommune

+47 92 45 31 63

sidtr@trondelagfylke.no

Seniorrådgiver Interreg Sverige-Norge, Trøndelag fylkeskommune
Forvaltningsorganisasjon for programmet er Innlandet fylkeskommune