EDIN – European digital nomads

Prosjektet handler om å forbedre politikkinstrumenter som kan hjelpe
partnerregionene med å tiltrekke seg såkalte «digitale nomader» – som er faglærte/høyt-kvalifiserte personer som kan jobbe hvor som helst fra digitalt. Dette forventes i sin tur å kunne forbedre kompetanseforsyningen og øke antall besøkende til regionene.

Det er en utfordring for landlige regioner som Møre og Romsdal å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft – særlig til tech-bransjer. Man har videre behov for å styrke besøksnæringen og tiltrekke seg besøkende året rundt. Fylkesplanen for Møre og Romsdal 2021 – 2024 adresseres som politikkinstrument i prosjektet. Denne planen har en overordnet profil, og har ikke spesielt fokus på temaer som reiseliv og tiltrekking av internasjonale talenter. Gjennom tilgang til god praksis fra andre partnerregioner håper fylkeskommunen å lære om aktuelle tilnærminger og konsepter som kan adopteres i fylket, og også gi grunnlag for å innlemme reiseliv og talent-rekruttering i fremtidige versjoner av planen.

Partnerskapet består av regioner, regionale utviklingsselskaper og kommuner i Spania, Bulgaria, Italia, Irland, Finland, Litauen og Norge.

Norsk prosjekteier

Møre og Romsdal

Kontakt

Prosjektperiode

01.04.2024 - 31.03.2028

Budsjett

Norsk bidrag: 2 377 317 NOK

Total: 1 980 625 €

Andre partnere

Union of Bulgarian Black Sea Local Authorities (BG), Agency for the development of the Empolese Valdelsa (IT), Donegal County Council (IE), Regional Government of Tuscany (IT), ELY Centre Kainuu (Centre for Economic Development, Transport and the Environment) (FI), Lazdijai district municipality administration (LT)