From Labs to Landmarks

Dette småskala prosjektet bygger nettverk, kartlegger behov og gjennomfører en forundersøkelse for digitale vitenskaps- og kulturstier i det tverrgående området mellom Enontekiö (Finland), Nord-Troms (Norge) og Kiruna (Sverige).

Regionen kjennetegnes av små destinasjoner, og reisende besøker vanligvis minst to eller alle tre landene i løpet av turen sin. Tverrgående turisme er et viktig salgsargument i regionen. Det er stor interesse for prosjektet i Enontekiö (Finland) og Nord-Troms (Norge). Imidlertid er det mindre samarbeid med svenske kolleger i Kiruna-området. Det er mange felles elementer i turisme, natur og kultur. I tillegg er det sterke forsknings-tradisjoner i alle regioner.

I løpet av dette småskala prosjektet vil vi jobbe med å bygge partnerskap og identifisere felles behov og interesser rundt vitenskapelig turisme.

Norsk prosjekteier

SALT Lofoten AS

Kontakt

Prosjektperiode

03.07.2023 - 30.01.2024

Budsjett

Norsk bidrag: 200000 NOK

Total: 40000 €

Andre partnere

SALT Lofoten As