Tema: 1.4 Entreprenørskap

Moving towards Aerospace (MAE)

Mål Det overordnede MÅLET for prosjektet er å forbedre offentlig politikk som støtter en ansvarlig omdanning av relevante industrisektorer i retning av en fremtidsorientert romindustri-sektor. Partnere PARTNERSKAPET som består av…

Nye forretningsmodeller for matprodusenter

Norsk partner forventer å sette sider og ost på kartet Norsk partner i prosjektet er HANEN. Dette er en bransje- og markedsorganisasjon for alle virksomheter innen bygdeturisme, gardsmat og innlandsfiske…

Skal avdekke synstap før vi vet det selv

Hovedmål i prosjektet på kort sikt er å skape ny kunnskap gjennom utprøving av løsninger med effekt på folks synshelse og dermed også deres livskvalitet. Det skal utvikles teknologi som…

BSI_4Women

The Baltic Sea Initiative for the Development of Business Activity of Refugee Women Russlands militære invasjon av Ukraina har ikke bare forårsaket en tragisk humanitær krise, men også resultert i…

SUMMATION

Sustainable Autonomous Systems and Solutions (SUMMATION) Forventede resultater Prosjektets aktiviteter har til hensikt å fremme entreprenørskap med en teknologisk tilnærming. I tillegg fremmes læring i praksis og å stimulere til…

ExpandE

Pandemien har ført til at grensen mellom Norge og Sverige har vært stengt for første gang siden andre verdenskrig. Nå som grensen er gjenåpnet, kan vi si at vi må…