Tema: 1.4 Entreprenørskap

5 nye prosjekter styrker samarbeid i Nordens Grønne Belte

5 nye prosjekt får støtte fra Interreg Sverige-Norge og delområde Nordens Grønne Belte. Alle de fem prosjektene skal på ulike måter bidra til at regionen når klimamål, reduserer forurensning og styrker kultur- og arbeidsliv.

Integrert grenseregion

Mål og målgrupper Målet for prosjektet er å øke konkurranseevnen til små og mellomstore bedrifter i regionen. Dette gjøres ved å øke integrasjonen og ved å bedre utnytte hverandres ressurser…

SING

Synergos Inom Nordens Gröna Bälte – SING Målet for SING er å forbedre bærekraftig vekst og konkurranseevne for små og mellomstore bedrifter samt å skape nye arbeidsplasser i slike selskap.…

COMMIT

COMMIT – Low-Carbon SME Development and Transition Både Rogaland fylkeskommune og klyngen Energy Transition Norway med tilhold i Stavanger adresserer den regionale innovasjons- og næringsstrategien som politikkinstrument i prosjektet. På…

Vil løse samfunnsproblemer og drive sosiale forbedringer i Nordens Grønne Belte

I desember 2023 kom gladnyheten om tilskudd til det nye norsk-svenske Interreg-prosjekt Synergier Innen Nordens Grønne Belte (SING). KBT Fagskole i Trondheim og den svenske samarbeidspartneren Coompanion skal sette søkelys på å løse samfunnsproblemer og drive sosiale forbedringer på tvers av grensen. Målet er å øke konkurransekraft og skape nye arbeidsplasser i Midt-Norge og Midt-Norrland.

Grønne kompetanser for et grønt arbeidsmarked

Den grønne omstilling utfordres også av politiske mål om å gjøre Europa uavhengig av russisk energi på kort sikt. Dette krever både økt arbeidsstyrke og omskoling av den eksisterende arbeidsstyrken.…

BSR Go-abroad

BSR Go-abroad – Building market and supply chain opportunities for micro SMEs within the Baltic Sea Region Mikrobedrifter er små og sårbare og bukker lettere under for globale kriser eller…

Grønn Industrivekst

Grønn Industrivekst er et prosjekt som gjennomføres på tvers av grensen mellom Sverige og Norge og retter seg mot små og mellomstore produksjonsbedrifter i Värmland og Kongsvingerregionen. Prosjektets hovedområder er…

SITE

SITE – En smart, integrert og bærekraftig grenseregion En smart, integrert og bærekraftig grenseregion skal utvikle bærekraftige mobilitetsløsninger for innbyggere, besøkende og næringsliv i SITE-regionen. SITE-regionen består av Sälen, Idre,…

Side 1 av 2
12