SING

Synergos Inom Nordens Gröna Bälte – SING

På grunn av mye fraflytting utenfor storbyene så skapes et behov som ikke blir fylt av det offentlige. Nye ideer og nye nettverk kan skape en ny robusthet for regionene.

Målet for SING er å forbedre bærekraftig vekst og konkurranseevne for små og mellomstore bedrifter samt å skape nye arbeidsplasser i slike selskap. Prosjektet vil arbeide for å styrke gründerkunnskapen og -evnen til gründere i grenseregionen, og ser spesielt på tynt befolkede områder på begge sider av grensen.

Resultatmål 1: Tilpasset læringssystem på tvers av landegrenser

Coompanion og KBT Fagkole koordinerer og skaper en serie av kompetansehevende læringsopplegg tilpasset felles samfunnsutfordringer.

Resultatmål 2: Bygge sektorvise og tverrsektorielle nettverk blant bedrifter i grenseregionen. KBT Fagskole og Coompanion koordinerer og legger til rette for kunnskapshevende arrangementer der beslutningstakere deltar og identifiserer felles samfunnsutfordringer, som kan lindres eller løses med entreprenørskap og politisk forankrede strategier/handlingsplaner.

Resultatmål 3: Utvikle og validere digitalt læringsprogram for sosiale entreprenører.

Her ser vi for oss en hub på tvers av grensen, som tilrettelegger læringsprogrammer etter modell fra Social Enterprise Academy Sverige og Skottland, hvor vi allerede har etablert et samarbeid.

Les mer om prosjektet SING:

Norsk prosjekteier

KBT Fagskole

Kontakt

Prosjektperiode

01.01.2024 - 31.12.2026

Budsjett

Norsk bidrag: 330 560 NOK

Total: 978 747 EURO €

Andre partnere

Ingen andre partnere