BSR Go-abroad

BSR Go-abroad – Building market and supply chain opportunities for micro SMEs within the Baltic Sea Region

Mikrobedrifter er små og sårbare og bukker lettere under for globale kriser eller uventede eksterne forstyrrelser. Gjennom lokal markedstilstedeværelse og samarbeid i Østersjøregionen kan mikrobedrifter bli mer motstandsdyktige gjennom å diversifisere sin markedsbase og skape lokale verdikjeder for bedre å kunne møte globale forstyrrelser ved fremtidige pandemier, kriger eller finanskriser.


Målet med dette prosjektet å øke motstandskraften til mikrobedrifter i Østersjøregionen, ved å stimulere til økt handel og samarbeid innenfor regionen. Dette vil bli gjort ved å gi mikrobedrifter kunnskap, verktøy og nettverk for å gjennomføre effektive internasjonaliseringsstrategier og bygge sterke lokale verdikjeder i Østersjøregionen. Prosjektet vil pilotere et internasjonaliseringsprogram for mikrobedrifter, som vil resultere i verktøy og anbefalinger om hvordan man kan øke og støtte lokal handel og verdikjedesamarbeid blant mikrobedrifter i regionen. Kunnskapen og resultatene fra prosjektet vil deretter bli overført til andre mikrobedrifter, forretningsutviklingsorganisasjoner og lokale myndigheter i hele Østersjøområdet.

Norsk prosjekteier

Charge AS

Kontakt

Prosjektperiode

01.11.2023 - 30.10.2026

Budsjett

Norsk bidrag: 4.440.692 NOK

Total: 2.998.300 € €

Andre partnere

Business Lolland-Falster, DK
Drivhuset Göteborg, SE
Gdansk Entrepreneurship Foundation, PL
Technikzentrum Lübeck, DE
Startup Incubator Tehnopol, EE
Novia University of Applied Science, FI