SITE

SITE – En smart, integrert og bærekraftig grenseregion

En smart, integrert og bærekraftig grenseregion skal utvikle bærekraftige mobilitetsløsninger for innbyggere, besøkende og næringsliv i SITE-regionen. SITE-regionen består av Sälen, Idre, Trysil og Engerdal og representerer et areal på totalt 16 600 km2. Regionen innehar noen av de største reiselivsdestinasjonene i Skandinavia, med 7,4 millioner overnattingsdøgn årlig. Mye av mobiliteten i regionen er bilbasert, og om lag 90 % av de besøkende reiser til og fra regionen med bil. SITE-regionen er avhengig av å kutte transportrelaterte klimautslipp, for å kunne oppnå lokale og nasjonale mål om CO2-reduksjon.

Prosjektet skal bidra til utvikling av bærekraftige mobilitetsløsninger til og fra regionen, men også internt i SITE-regionen og hver enkelt kommune. Løsningene skal være rettet både mot egne innbyggere, besøkene og bidra til nye forretningsmodeller for lokalt næringsliv. Prosjektet skal resultere i at:
– innbyggere og besøkende har minst to effektive og bærekraftige mobilitetsløsninger til og fra regionen, internt i regionen eller i den enkelte kommune.
– næringslivet er mer bærekraftig gjennom bedre mobilitet, smartere digitalisering og bærekraftige løsninger. To ny mobilitetsløsninger er klar for implementering.
– nettverk for erfaringsutveksling med andre regioner er videreutviklet.

Ler mer: Mer attraktive helårsdestinasjoner i grenseregion mellom Sverige og Norge – Interreg.no

Norsk prosjekteier

Trysil kommune

Kontakt

Prosjektperiode

15.02.2023 - 15.02.2026

Budsjett

Norsk bidrag: 8 344 000 NOK

Total: 2 613 194 €

Andre partnere

Engerdal kommune, Malung-Sälen kommune, Älvdalen kommune, Destinasjon Trysil, Destinasjon Femund Engerdal, Destination Sälenfjällen, Destinationsutveckling Idre, Visit Dalarna, Innlandet fylkeskommune, Region Dalarna og Högskolan Dalarna.