Mat og medisiner til eldre gjennom grønn luftfart

Skal klimamålene nås, må luftfarten bli grønn. Og skal luftfarten bli grønn må vi ha tilgjengelige arenaer for testing. Interreg–prosjektet Green Flyway tilrettelegger for testing av utslippsfrie fly, droner, motorer og programvare. I samarbeid med lokale aktører testes blant annet ut leveranse av mat og medisiner til eldre beboere i Røros kommune ved hjelp av droner.

Bruk av ubemannede fly åpner for nye muligheter

Bruk av autonome luftfartøy åpner samtidig nye muligheter innenfor kommunale tjenesteleveranser, infrastruktur og transport. Et autonomt luftfartøy er et ubemannet fly som kan kontrolleres ved hjelp av programvare, sensorer og GPS. Droner er et eksempel på et slikt autonomt luftfartøy.

Prosjektet Green Flyway vil kartlegge mulighetsrommet for bruk av autonome luftfartøy i regional- og nordisk sammenheng. Med støtte fra Interreg Sverige-Norge etablerte prosjektet Green Flyway 1.0 testarenaer på Røros og i Östersund. I Green Flyway 2.0 skal prosjektet videreutvikle testarenaene til å bli viktige arenaer i overgangen til grønn luftfart.

Green Flyway vil befeste regionen som en viktig region i utvikling av luftfarten, og teknologisk utvikling.

portrettfoto Endre Sandbakken
Endre Sandbakken, Rørosregionen Næringshage. Foto: Monica Knutsen

Vi har et ettertraktet klima i test-sammenheng, et lite trafikkert luftrom og mulighet til testing over landegrenser. Dette er unikt i Europa, og vil gi ringvirkninger til hele regionen, sier Endre Sandbakken, i Rørosregionen Næringshage og norsk prosjektleder for Green Flyway.

Samarbeid om å levere mat og medisiner

Røros Kommune har inngått et samarbeid med selskapet Aviant, som er et fremtidsrettet og kommersielt droneselskap. Som en oppstart i prosjektet vil de teste dronens potensiale for å effektivisere kommunale tjenester. Aviant er kjent for sin ekspertise innen varelevering med droner og vil derfor fokusere på å levere mat og medisiner til eldre beboere i Røros kommune.

I testperioden vil de også utforske dronens anvendelse i andre kommunale sammenhenger, noe som kan endre hvordan kommunen leverer tjenester til sine innbyggere.

Testet droneleveranse på Skistuggu utenfor Røros

Røros Kommune og Aviant markerte oppstart av samarbeidet med en droneleveranse fra Røros lufthavn, tirsdag 21. mai kl 1500. Leveransen, som ble bevitnet av norske og svenske deltagere i Green Flyway, skjedde på Skistuggu rett utenfor Røros sentrum. Det ble en vellykket operasjon der deltagerne fikk levert en boks “Perlende blåbær” fra Røros bryggeri, nøysomt senket ned fra ca 50 meters høyde med en wire.

Videoen viser klipp fra prosjektmøte i Green Flyway og en praktisk demonstrasjon av levering av matvarer ved hjelp av drone. Rørosregionen næringshage, Green Flyway og Aviant sto for gjennomføringen.

Prosjektets eiere, partnere og medsøkere

Green Flyway 2.0 mottar finansiering fra Interreg Sverige-Norge. Prosjektets eiere er Östersunds kommune og Rørosregionen Næringshage.

Kontakt

Endre Sandbakken

Rørosregionen Næringshage

+ 47 97040677

endre.sandbakken@roroshagen.no

Norsk prosjekteier for Green Flyway 2.0

Anne Sörensson

Östersunds kommun

+46 (0)70 600 51 31

anne.sorensson@ostersund.se

Svensk prosjekteier for Green Flyway 2.0

Sidsel Trønsdal

Trøndelag fylkeskommune

+47 92 45 31 63

sidtr@trondelagfylke.no

Seniorrådgiver Interreg Sverige-Norge, Trøndelag fylkeskommune
Forvaltningsorganisasjon for programmet er Innlandet fylkeskommune

Helmik Slora Kristiansen

Innlandet fylkeskommune

+47 47 02 86 18

helkri@innlandetfylke.no

Sekretariatsleder Interreg Sverige-Norge
Forvaltningsorganisasjon for programmet er Innlandet fylkeskommune