Integrert grenseregion

Bakgrunnen til prosjektet Integrert grenseregion er at små bedrifter var hardt rammet under pandemien. Grensestengninger og redusert tillit mellom mennesker over grensen gjorde situasjonen enda vanskeligere. Det ble også klart at nasjonale regjeringer og myndigheter ikke hadde grenseboernes situasjon øverst på dagsordenen. Prosjektet Integrert grenseregion har som mål å forbedre situasjonen for grenseboere ved å fremme samarbeid og integrering over grensene.

Mål og målgrupper

Målet for prosjektet er å øke konkurranseevnen til små og mellomstore bedrifter i regionen. Dette gjøres ved å øke integrasjonen og ved å bedre utnytte hverandres ressurser i et tverrgående samarbeid. Vi skal samle krefter for å finne løsninger på spesifikke grensehindringer gjennom kartlegging av mulige reformer samt kommunikasjons- og påvirkningsinnsatser1


Prosjektet retter seg også mot politikere og myndigheter på statlig og fylkes nivå samt relevante fora innenfor det nordiske samarbeidet. Målet er å styrke handelen mellom landene for økt vekst, flere forretningsmuligheter og flere jobber lokalt, regionalt og nasjonalt. Vi ønsker å arbeide for en sterkere politisk forankring av behovet for åpenhet i grensene. På den måten kan et integrert arbeidsmarked opprettholdes, selv i krisetider og tilliten til en slik gjenopprettes hos befolkningen.

Norsk prosjekteier

Foreningen Svinesundskomiteen

Kontakt

Prosjektperiode

01.07.2022 - 30.06.2025

Budsjett

Norsk bidrag: 1 444 800 NOK

Total: 836907 €

Andre partnere

Övriga finansiärer: Norska IR-medler, Viken Fylkeskommune, Västra Götalandsregionen, Svinesundskommittén (svensk part)