Vil løse samfunnsproblemer og drive sosiale forbedringer i Nordens Grønne Belte

I desember 2023 kom gladnyheten om tilskudd til det nye norsk-svenske Interreg-prosjekt Synergier Innen Nordens Grønne Belte (SING). KBT Fagskole i Trondheim og den svenske samarbeidspartneren Coompanion skal sette søkelys på å løse samfunnsproblemer og drive sosiale forbedringer på tvers av grensen. Målet er å øke konkurransekraft og skape nye arbeidsplasser i Midt-Norge og Midt-Norrland.

Prosjektet SING er finansiert gjennom Interreg Sverige-Norge og Trøndelag Fylkeskommune.

foto av Karl Johan Johansen ved KBT Fagskole
Karl Johan Johansen ved KBT Fagskole, foto: Silje Margrethe Jørgensen 

Det er veldig gledelig at vi har fått innvilget dette prosjektet.  Det vil bidra til kompetanseutvikling på tvers av Trøndelag og Jämtland/Västra Norrland. Det gir en mulighet for å bygge praktisk samarbeid mellom kommuner og fagmiljø innen sosialt entreprenørskap, noe som vil styrke alle parter. KBT Fagskole vil kunne utvide sitt engasjement og videreutvikle kompetansen innen feltet sosialt entreprenørskap, sier Karl Johan Johansen, rektor ved KBT Fagskole.

Økt konkurransekraft og nye arbeidsplasser

Målet for SING er å forbedre bærekraftig vekst og konkurranseevne for små og mellomstore bedrifter, samt å skape nye arbeidsplasser i slike selskap i Midt-Norge og Midt-Norrland. Prosjektet vil arbeide for å styrke gründerkunnskapen og -evnen til gründere i grenseregionen, og ser spesielt på tynt befolkede områder på begge sider av grensen. Hvordan kan de som bor i området dra nytte av hverandre på tvers av grensen?  

Både KBT Fagskole og Coompanion jobber med problemstillinger innen sosialt entreprenørskap.

Gjennom å samarbeide kan norske og svenske miljø oppdage nye løsninger for kompetanseoverføring og samarbeid mellom personer og organisasjoner innen sosialt entreprenørskap. Det kan gi økt konkurransekraft og innovasjonsevne hos små og mellomstore foretak i området.  

Coompanion er også involvert i prosjektet MERSE, som også handler om sosialt entreprenørskap, men med en ulik tilnærming, målgruppe og tiltak. 

Sosialt entreprenørskap

Sosialt entreprenørskap fokuserer på å løse samfunnsproblemer og drive sosiale forbedringer, ved å utvikle og implementere innovative og bærekraftige forretningsmodeller. Sosiale entreprenører arbeider på en måte som ligner på forretningsdrift, men har som mål å skape sosial verdi, og ikke bare økonomisk fortjeneste.

Sosialt entreprenørskap kan være både ideelt og kommersielt. Det kan ha mange former, alt fra å etablere sosiale bedrifter, til å drive intraprenørskap i eksisterende organisasjoner, eller samarbeide med andre for å skape en større positiv påvirkning i samfunnet.

logo KBT Fagskole

Felles digitalt læringsprogram og nettverksbygging 

SING ønsker å utvikle et digitalt læringsprogram, tilrettelegge for nettverksbygging og styrke ferdigheter i sosialt entreprenørskap for små og mellomstore bedrifter. Prosjektet vil spre og øke kunnskap om forretningsmodeller som er tilpasset sosialt entreprenørskap.  

Målet med dette er å skape en støttestruktur som fremmer og styrker sosialt entreprenørskap hvis ideer bygger på bærekraft og sosial nytte. Prosjektet vil bidra til en smartere grenseregion med økt konkurranse- og innovasjonsevne for etablerte små og mellomstore bedrifter samt enkeltpersoner.

Det vil SING gjøre gjennom 

Tanken er at dette skal bidra til utvikling av nye forretningsideer for økt robusthet for selskaper i grenseområdet Trøndelag og midtre Norrland.

Gjennom grenseoverskridende samarbeid og utveksling av kompetanse mellom mennesker og organisasjoner, kan prosjektet bidra til å utvikle og tilpasse seg utprøvde metoder med gjensidig læring. Dette skal fremme ideer og initiativ for motstandsdyktige samfunn i grenseområdet.  

bilde av to menn som peker på et kart
Karl Johan Johansen og Preben Hegland peker på område i Nordens Grønne Belte, foto: Silje Margrethe Jørgensen

Hva vil de få til i SING? 

Prosjektet skal jobbe mot en rekke resultatmål som vil ha effekt både på kort og lang sikt. 

Tilpasset læringssystem på tvers av landegrenser 

Preben Hegland ved KBT Fagskole
Preben Hegland ved KBT Fagskole, foto: Silje Margrethe Jørgensen 

Jeg ser frem til å starte med utviklingen av nyttige digitale verktøy for sosiale entreprenører. Dette er et viktig steg i riktig retning for å øke mangfoldet av gründere i våre to naboland. Fra et internasjonalt perspektiv så har særlig Norge mye ubrukt potensial på dette feltet. Dette må vi gjøre noe med. Derfor håper jeg at dette samarbeidet med vår svenske partner kan føre til stor vekst i årene fremover, sier prosjektleder Preben Hegland ved KBT Fagskole.

Bygge sektorvise og tverrsektorielle nettverk blant bedrifter

KBT Fagskole og Coompanion skal koordinere og legge til rette for kunnskapshevende arrangementer. Der skal beslutningstakere delta og identifisere felles samfunnsutfordringer, som kan lindres eller løses med entreprenørskap og politisk forankrede strategier og handlingsplaner for bedrifter i grenseregionen. 

Utvikle digitalt læringsprogram for sosiale entreprenører

Her beskriver prosjektet en hub på tvers av grensen, som skal utvikle, tilrettelegge og validere læringsprogrammer etter modell fra Social Enterprise Academy Sverige og Skottland. Prosjektet har allerede etablert et samarbeid med disse aktørene. 

Saken bygger på en artikkel publisert 2. januar 2024 av Silje Margrethe Jørgensen

Kontakt

Preben Hegland

KBT Fagskole

+47 97 34 18 33

preben.hegland@kbtkompetanse.no

Lektor og studieansvarlig, utdanning for erfaringskonsulenter og prosjektleder for SING

Sidsel Trønsdal

Trøndelag fylkeskommune

+47 92 45 31 63

sidtr@trondelagfylke.no

Seniorrådgiver Interreg Sverige-Norge, Trøndelag fylkeskommune
Forvaltningsorganisasjon for programmet er Innlandet fylkeskommune