Grønn Industrivekst

Grønn Industrivekst er et prosjekt som gjennomføres på tvers av grensen mellom Sverige og Norge og retter seg mot små og mellomstore produksjonsbedrifter i Värmland og Kongsvingerregionen. Prosjektets hovedområder er bærekraft, digitalisering, kvinnelig entreprenørskap og ledelse, og fremtidig kompetanse i den grønne omstillingen.

Målet er å gjennomføre i alt 60 tiltak ved bedrifter innen bærekraft og digitalisering, skape en felles arena for kvinnelig entreprenørskap og lederskap, og kartlegge fremtidens kompetansebehov i samarbeid med akademia i begge land.

Prosjektet er et samarbeid mellom industriklyngen 7sterke på norsk side og IUC Stål & Verkstad på svensk side og går i 3 år fra august 2023.

Finansiører er Interreg Sverige-Norge, Region Värmland og Innlandet fylkeskommune.

Norsk prosjekteier

7sterke

Kontakt

Prosjektperiode

14.08.2023 - 14.08.2026

Budsjett

Norsk bidrag: 7464000 NOK

Total: 2 026 497 €

Andre partnere

Klosser Innovasjon
Karlstads Universitet (KAU)
Høgskolen i Innlandet (HINN)
DAMI
CREDS