Tema: 1.1 Forskning

OPreWa – verdifulle grensevassdrag

Våre verdifulle grensevassdrag – Our Precious Transboundary Waters (OPreWa) I prosjektet OPreWa vil vi: Gjennom prosjektsamarbeidet øker vi bevisstheten om miljøtilstanden i våre felles verdifulle grensevassdrag. Vi styrker også det…

5 nye prosjekter styrker samarbeid i Nordens Grønne Belte

5 nye prosjekt får støtte fra Interreg Sverige-Norge og delområde Nordens Grønne Belte. Alle de fem prosjektene skal på ulike måter bidra til at regionen når klimamål, reduserer forurensning og styrker kultur- og arbeidsliv.

Hållbar Hälsa

Hållbar Hälsa – Forstå, imøtekomme og behandle stress og psykisk uhelse med støtte fra digital teknologi Prosjektet skal styrke innovasjons- og forskningsmiljøer ved å teste ut nye metoder og arbeidsmåter…

AirHerd

Områder med vanskelig tilgjengelige utmarksområder kan nå nås gjennom dronekameraer. Droner kan gjøre det lettere å finne, samle og drive rein. Økt bruk av droner kan redusere gjeternes CO2-utslipp. Dette…

Uoppdaget Synstap

Projektets formål er at optimere teknologi, udvikle samarbejdsmodeller og screeningsprocedurer til opsporing og rettidig behandling af synstab. Projektet forankres i praksis og forbinder anvendt forskning og innovation gennem tværfaglige aktiviteter…

Innosleep

InnoSleep baserer seg på et dansk-svensk-norsk ØKS-innovasjonssamarbeid mellem pasienter, helsepersonell, forskere og virksomheder omkring utvikling, utprøvning og implementering av nye teknologier til mer individualisert diagnostisering og behandling af søvnapné. Prosjektet…

Öre-sund

Interregionalt prosjekt mellom Helse Bergen HF, Region Lund og Region Köge for etablering og standardisering av tilbud til rehabilitering av pasienter med svimmelhet og balanseforstyrrelser. Innovative metoder for innsamling av…

BlueBioClimate

I BlueBioClimate skaper vi grunnlaget for en klimatilpasset forvaltning av blå biodiversitet ved å udvikle nye forvaltningsmetoder som integrerer viten om biodiversitet og klima i tett samarbejd med nationale og…

Side 1 av 3
123