For forskere: Sju åpne utlysninger i ESPON-programmet

ESPON finansierer europeiske forskningsprosjekter som tar fram ny, etterspurt og anvendbar kunnskap og byr på spennende muligheter for norske forskningsmiljøer.

ESPON har finansiert samfunnsgeografisk forskning i 20 år. ESPON-rapporter er dessuten sitert i akademiske publikasjoner mer enn 20.000 ganger.

Som forsker kan du utvide ditt nettverk ved å engasjere deg i konsortier som gjennomfører europeiske forskningsprosjekter fullfinansiert av ESPON-programmet.

Per februar 2024 er det flere åpne utlysninger i ESPON-programmet innen emner som

Foto: ESPON

Delta i åpne utlysninger

For en samlet oversikt, se ESPONs hjemmeside: Participate | ESPON

På ESPONs hjemmeside er informasjon om konkurransevilkår og retningslinjer for å delta inn i konsortier som kan levere på de ulike utlysningene presentert for hver enkelt utlysning. Du kan også kontakte ditt nasjonale kontaktpunkt ved Innlandet fylkeskommune eller ESPON sekretariatet i Luxembourg direkte for mer informasjon.

Kontakt

Erik Hagen

Innlandet fylkeskommune

+47 95 20 52 96

erik.hagen@innlandetfylke.no

Najonalt kontaktpunkt ESPON.

Odd Godal

Kommunal- og distriktsdepartementet

+47 99 25 51 76

odd.godal@kdd.dep.no

Seniorrådgiver, Regionalpolitisk avdeling i KDD, Medlem i overvåkningskomiteen for ESPON.