SENAVIS

Å drifte veier og flyplasser I Norden er krevende pga snø- og isforhold. Ofte trengs det salt eller andre type kjemikalier for å skape trygge føreforhold. Men disse kjemikalier kostbare og har negative miljøeffekter. Flyplasser og veiforvaltere ønsker derfor å minimere og optimalisere bruken.

Det finnes i dag sensorer som måler vannfilmtykkelse, men det mangler fortsatt teknologi for å måle hvor mye salt/kjemikalier ligger igjen. Slik teknologi er svært ettertraktet i bransjen fordi det er stor usikkerhet hvor mye av kjemikalier ligger igjen på vei/rullebaneoverflaten noen timer etter utlegg. . Dette gjør at operatører ofte føler seg nødt til å legge ut på nytt kjemikalier selv om det fysisk sett ikke var behov for enda. Ønske er å bruke kjemikalier smartere og da må man kunne måle hvor mye ligger det igjen for å bedømme om, og hvor mye skal tilføres.

Prosjektet SENAVIS (SENsor teknologi for smart AVISing) skal forske og utvikle slik sensorteknologi samt skape et innovasjonsnettverk som trengs for implementering.

Norsk prosjekteier

NTNU, inst for bygg og miljøteknikk

Kontakt

Prosjektperiode

15.03.2024 - 14.03.2027

Budsjett

Norsk bidrag: 1818950 NOK

Total: 708746 €

Andre partnere

NTNU
Avinor
Swedavia
Statens vegvesen