Avdekket stor interesse for app for naturstier

Det sub-arktiske Skandinavia tiltrekker seg stadig flere besøkende hvert år, men det mangler tjenester for besøkende som er interessert i lokalsamfunn og utforskning av vill natur. Besøkende mangler kunnskap, forståelse og respekt for naturen og samfunnene de besøker. Samtidig bør lokalsamfunnene bli mer involvert i planleggingen av lokal turismeutvikling, for å beskytte miljøet og støtte lokal turisme på en gjensidig fordelaktig måte.

Prosjektet «From labs to landmarks» er finansiert av Interreg Aurora. Det har som mål å lage digitalt innhold for naturstier i Enontekiö (Finland), Nord-Troms (Norge) og Kiruna (Sverige). Ved å samarbeide med forskningsinstitusjoner, turismeaktører, skoler og lokalsamfunn, søker prosjektet å forbedre besøkendes opplevelser og fremme bærekraftig turismeutvikling i sub-arktiske Skandinavia.

Stor interesse for digitale guider

Prosjektet har utviklet en app for å møte den økende interessen for natur og lokal kultur blant turister. Tilbakemeldinger fra testing på turister i regionen avslørte stor interesse for digitale guider, med potensial for besøksforvaltning og utdanning. En mulighetsstudie undersøkte bruken av virtuell og utvidet virkelighet i turisme. Planen er å gjøre produktene tilgjengelige for innbyggere og skoler.

Undersøkelser bekreftet at digitale verktøy for læring om destinasjoner er attraktive. Dette gjelder spesielt kartbasert informasjon og detaljer om lokal natur, kultur og tjenester. For tiden samarbeider prosjektet med destinasjoner i Norge og Finland. Målet er å sikre ytterligere støtte for digitale løsninger i turisme innen høsten 2024.

foto av Elina Hutton
Elina Hutton, forsker ved SALT i Tromsø. Norsk prosjektkoordinator for «From Lab to Landmarks»

Elina Hutton er forsker ved SALT i Tromsø og norsk prosjektkoordinator for «Lab to Landmarks». Hun uttrykker begeistring for prosjektets potensielle innvirkning og understreker betydningen av prosjektfinansiering for utviklingen.

Prosjektet ikke bare tilrettelegger for at reiselivsselskaper kan bruke vitenskap og digitalt innhold, men etablerer også et samarbeidende nettverk for fremtidig idéutvikling, avslutter Elina Hutton.

to menn som sjekker en app på telefonen i skogen
Foto: Kamaji Ogino

Prosjektdeltakere

Finsk prosjektleder er Universitetet i Helsinki ved Kilpisjärvi Biological Station. På norsk side deltar SALT i Tromsø og SALT i Lofoten.

Kontakt

Elina Hutton

Salt Tromsø

+47 955 270 96

elina@salt.nu

forsker og norsk prosjektkoordinator for «From Lab to Landmarks»

Ian Jawahir

Troms fylkeskommune

+47 474 55 357

ian.jawahir@tromsfylke.no

Programansvarlig Norsk forvaltende organisasjon, Interreg Aurora