ANSEL

Access the North with the Speed of Light – ANSEL

Målet med prosjektet «Access the North with the Speed of Light – ANSEL» er å etablere et samarbeidende, tverrsektorielt nettverk som forener nordiske kulturaktører, teknologiutviklere og pedagoger. Dette nettverket skal skape og utforske nytt innhold og nye formater som oppstår som en følge av digitaliseringen av kultur, uten hensyn til geografisk avstand.

Hovedformålet er å fremme bedre og mer likeverdig tilgang til inkluderende tjenester innen kunst, utdanning og livslang læring. Prosjektet har flere prosjekter som tilrettelegger for samspill og interaksjon for og med barn og unge i regionen.

Prosjektet danner et solid grunnlag for fremtidig nettverksbygging, samarbeid og erfaringsutveksling innenfor Aurora-regionen. Dette vil resultere i økt tilgjengelighet for lokale fagfolk, samtidig som det reduserer behovet for omfattende reising. Gjennom delt kunnskap, felles ferdigheter og opplæring, bidrar prosjektet til bærekraftig ressursforvaltning og styrker demokratiske prosesser ved å fremme økt likhet og tilgjengelighet.


Hovedmålgruppene er:

  • Fagpersoner innen kultur, kunst, kreative næringer og bedrifter på jakt etter ny kompetanse innen digitalisering
  • Barn som lærer å spille på instrumenter
  • Unge ved slutten av studiene som kommer ut på arbeidsmarkedet (f.eks. i Kautokeino, Tromsø og Oulu)
  • Mennesker med ulik kulturell bakgrunn

Norsk prosjekteier

UiT Norges arktiske universitet

Kontakt

Prosjektperiode

10.10.2023 - 09.10.2026

Budsjett

Norsk bidrag: 4 286 200 NOK

Total: 1 857 355 €

Andre partnere

Lestijärven kunta
Riksteatern
Sundsvalls kommun
Oulun kaupunki
De samiske videregående skoler, Karasjok og Kautokeino