Programstatus: Avsluttede

Økt arbeidstilbud i grenseregionen

Prosjektets formål er å utvikle metoder for sysselsetting av grupper som står utenfor arbeidsmarkedet. Prosjektet fokuserer på samhandling, både med frivillige og lokalt næringsliv, hvor målet er å utvikle arbeidsmodeller…

Mat og Drikke langs Nordens Grønne Belte

Bakgrunn og forankring Tre sterke regioner hvor opplevelser innen matturisme er en viktig del av den strategiske forankringen. Trøndelag, Jämtland Härjedalen og Höga Kusten har lang erfaring med næringsutvikling og…

Welcome!

Økt internasjonal attraksjons- og konkurransekraft hos bedriftene i opplevelsesnæringen i Trøndelag og Jämtland Härjedalen og satsing på helårs turisme. Dette skaper vi gjennom økt kunnskap og kjennskap til regionen og…

CORA

Mangelfull digitalisering på landsbygda i Nordsjøregionen begrenser deres attraktivitet overfor familier og bedrifter som ønsker å etablere seg i regionen. CORA-prosjektet ønsker å stimulere til bedre digital infrastruktur og tjenester…

Skogsjobb i grenseland

Prosjektet Skogsjobb i grenseland ønsker å skape forutsetninger for at små og mellomstore bedrifter skal kunne ansette kompetent personell. Prosjektet vil hjelpe flere til å søke skogbruksutdanning og til at…

Fossilfri grenseregion 2030

Den teknologiske utviklingen for fossilfri transport går raskt, men implementeringen av ny teknologi går for langsomt til at klimamålene kan nås. Fossilfri grenseregion 2030 vil bidra til en raskere omstilling…

Marint Grenseforum Skagerrak

Gjennom samarbeid over grensen skal Skagerrak styrkes som et livskraftig  region for miljø og blå tilvekst. Samtidig skal prosjektet verne om det verdifulle naturmiljøet som nasjonalparkene utgjør. Videre skal prosjektet…

Unge muligheter

I prosjektet skal man bruke erfaringer fra tidligere Interreg-prosjekter til å utvikle en egen modell for samarbeid mellom skole og arbeidsliv for ungdomsbedrifter i videregående skole. Alle ungdomsbedrifter skal ha…

Kraftledninger

Gjennom prosjektet ønsker man å skape flere kontaktpunkter og bygge nettverk mellom skole og arbeidsliv. Nettverksbygging på lokalt, regionalt og interregionalt nivå er en forutsetning for å skape langsiktig og…

VITAL – For den gode helsen

I fremtiden vil det stilles enda tettere krav til samhandling mellom aktører innenfor helse- og omsorgssektoren. For å få til dette må nye metoder og løsninger utprøves. Prosjektet VITAL sikter…

Side 1 av 142
12345...142