Programstatus: Pågående

ANSEL

Access the North with the Speed of Light – ANSEL Målet med prosjektet «Access the North with the Speed of Light – ANSEL» er å etablere et samarbeidende, tverrsektorielt nettverk…

Felles Fjellrev

Felles Fjellrev – Together for the Arctic fox Målet med dette prosjektet er å forbedre bevaringsstatus den fennoskandiske fjellreven gjennom grenseoverskridende forvaltning, forskning og formidling. Dette skal gjøres av et…

CLAP

CLAP – Kommunikasjon og tilpasning av klimaendringer i arktiske verneområder Gjennom pilotering av planlegging for tilpasning, vil prosjektet også ta opp det felles behovet for å finne bærekraftige løsninger som…

OPreWa – verdifulle grensevassdrag

Våre verdifulle grensevassdrag – Our Precious Transboundary Waters (OPreWa) I prosjektet OPreWa vil vi: Gjennom prosjektsamarbeidet øker vi bevisstheten om miljøtilstanden i våre felles verdifulle grensevassdrag. Vi styrker også det…

RURALPLAN

Innovativ planlegging for distriktsområder – RURALPLAN Om RURALPLAN Høgskolen i Innlandet jobber i samarbeid med Linköping Universitet i Sverige og Swiss Center for Mountain Regions i Sveits med forskningsprosjektet RURALPLAN…

Green Flyway 2

Testarenaene skal tilrettelegge for testing av utslippsfrie fly, UAV(droner), motorer/komponenter og programvare/ATM. Samtidig åpner bruk av autonome luftfartøy nye muligheter innenfor kommunale tjenesteleveranser, infrastruktur og transport. Prosjektet vil kartlegge mulighetsrommet…

Integrert grenseregion

Mål og målgrupper Målet for prosjektet er å øke konkurranseevnen til små og mellomstore bedrifter i regionen. Dette gjøres ved å øke integrasjonen og ved å bedre utnytte hverandres ressurser…

SING

Synergos Inom Nordens Gröna Bälte – SING Målet for SING er å forbedre bærekraftig vekst og konkurranseevne for små og mellomstore bedrifter samt å skape nye arbeidsplasser i slike selskap.…

Grenseløs, ansvarlig vandringsturisme

Det ligger et stort mulighetsrom i det å jobbe med oppdatert, digital informasjon rettet mot fjellvandreren i grensefjellene. Arbeidsfeltet er stort og komplekst og det er behov for å involvere…

NEBA

NEBA – Supporting the integration of New European Bauhaus values and principles into the regional planning processes Elverum kommune adresserer den strategiske planen for klima og energi som politikkinstrument i…

Side 1 av 11
12345...11