Mid Nordic Visual Lab

Mid Nordic Visual Lab skal samle film- og spillindustrien i regionen Trøndelag, Jämtland og Väster-Norrland. Prosjektet ønsker å skape synergier mellom filmindustrien og spillindustrien i vårt felles område.

Med et utgangspunkt i å sikre manus og historiefortellings kraft, der målet er å synliggjøre hele den audiovisuelle industrien, styrke den kunstneriske og kreative kapitalen som finnes, samt posisjonere en felles kreativ region. Målet er derfor en bærekraftig film- og spillregion. Vi skal øke merkevaren gjennom sterke historiefortellere og skapere av unike univers innen film, VR og spill.

Ved hjelp av nettverksmøter, nettverksbygging, kompetanseutvikling, konseptutvikling og rådgivning skal Mid Nordic Visual Lab øke forutsetningen for økt omsetning og grenseoverskridende samarbeider.

Prosjektet skal bidra til å skape en attraktiv region som tiltrekker seg talenter.
Prosjektet skal bygge videre på tidligere interregionale samarbeider og det langsiktige målet er at det i fremtiden skal bli mer attraktivt å velge audiovisuelle produksjon som sitt yrke i regionene. Gjennom Mid Nordic Visual Lab skal flere øke sine muligheter for ekstern finansiering og kunne gjøre seg gjeldende både nasjonalt og internasjonalt.

Norsk prosjekteier

Midtorsk Filmsenter

Kontakt

Prosjektperiode

01.05.2023 - 30.04.2026

Budsjett

Norsk bidrag: 3080000 NOK

Total: 861 005 Euro €

Andre partnere

Scenkonst Västernorrland
Filmpool Jämtland