Green Flyway 2

Skal klimamålene nås, må luftfarten bli grønn. Og skal luftfarten bli grønn må vi ha tilgjengelige arenaer for testing. Interreg-prosjektet Green Flyway(2019-2022) etablerte testarenaer på Røros og i Östersund, og i Green Flyway 2 skal vi videreutvikle testarenaene til å bli viktige arenaer i overgangen til grønn luftfart.

Testarenaene skal tilrettelegge for testing av utslippsfrie fly, UAV(droner), motorer/komponenter og programvare/ATM. Samtidig åpner bruk av autonome luftfartøy nye muligheter innenfor kommunale tjenesteleveranser, infrastruktur og transport. Prosjektet vil kartlegge mulighetsrommet for bruk av autonome luftfartøy i regional- og nordisk sammenheng.

Prosjektet har 4 arbeidspakker:

AP 1: Videreutvikling av testarena og korridor
AP 2: Helse- og velferdsteknologi – kommunale tjenesteleveranser
AP 3: Infrastruktur – framtidens flyplass
AP 4: Transport
AP 5: Prosjektadministrasjon

Prosjektet vil befeste regionen som en viktig region i utvikling av luftfarten, og teknologisk utvikling. Vi har et ettertraktet klima i test-sammenheng, et lite trafikkert luftrom og mulighet til testing over landegrenser. Dette er unikt i Europa, og vil gi ringvirkninger til hele regionen.

Les om forløperen til Green Flyway

Norsk prosjekteier

Rørosregionen Næringshage

Kontakt

Prosjektperiode

01.12.2023 - 30.11.2026

Budsjett

Norsk bidrag: 7725950 NOK

Total: 2736436 €

Prosjektnettside

https://greenflyway.no/

Andre partnere

Östersunds Kommun
Røros Kommune
Trondheim Kommune
Härjedalens Kommun
Trøndelag Fylkeskommune
Region Jämtland Härjedalen
Avinor
Swedavia
Sintef
Mittuniversitetet
Independent Business Group(IBG)
Katla Aero
Jämtkraft
Renergy – Renewable Energy Cluster
Røros Flyservice
Røros Videregående Skole