MUNIMAP

MUNIMAP Baltic Sea Munitions Remediation Roadmap

Forurensning fra dumpet ammunisjon er fortsatt en alvorlig trussel mot det marine økosystemet i Østersjøen og Skagerrak. Forvaltningsmyndighetene for disse havområdene står overfor mange utfordringer når det gjelder å utbedre situasjonen, herunder uklart juridisk rammeverk, lite ressurser og manglende mandat for å håndtere problemene. Det er også flere usikkerhetsmomenter knyttet til hvordan man skal takle problemet i praksis uten skade på mennesker og miljø.


MUNIMAP prosjektet skal aktivere, fremskynde og koordinere nasjonale prosesser gjennom å sette opp et modulært, tilpasningsdyktig veikart for løsninger for utbedring av problemene knyttet til dumpet ammunisjon i Østersjøen. Pilotaktivitetene i prosjektet vil ta for seg ulike stadier av utbedringsprosessen.

Elementene i veikartet vil bestå av:

  • Politiske anbefalinger,
  • IT-løsninger for prioritering av områder for utbedring
  • Overvåking og risikovurdering
  • Utvikling av innovative, kostnadseffektive og miljøvennlige metoder
  • Evaluering og brukermedvirkning
bilde av et skip på havets bunn
Multibeam-bilde av det tyske artilleriskoleskipet Brummer som ble torpedert og sank utenfor Tvistein fyr, Larvik den 15. april 1940. Foto: Espen Saastad, Saastad AS.

Norsk prosjekteier

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) med Kystverket som assosiert partner

Kontakt

Prosjektperiode

01.03.2024 - 28.02.2027

Budsjett

Norsk bidrag: 1.025.000 NOK

Total: 3,874,591.10 €

Andre partnere

Polish Naval Academy, PL
Military University Of Technology, PL
International Centre for Chemical Safety and Security, PL
German Environment Agency, DE
Alfred Wegener Institute Helmholtz Centre for Polar and Marine Research, DE
7 north.io GmbH, DE
KUM GmbH, DE
University of Helsinki (UH-VERIFIN), FI
Lithuanian Environmental Protection Agency, LT
Latvian Institute of Aquatic Ecology, LV
University of Tartu, EE
Council of the Baltic Sea States (CBSS), SE
Baltic Marine Environment Protection Commission (HELCOM), FI
Maritime Office Gdynia, PL
Aarhus University, DK