Program: Østersjøprogrammet

Vil bedre mental helse for arbeidsinnvandrere

Utvikler arbeidshelse og -sikkerhet i land i Østersjøen Prosjektet «Mental Health Matters» har som mål å gjennomføre kortsiktige og langsiktige tiltak for å bidra til bedre arbeidshelse og -sikkerhet, samt utvikle…

Baltic UKH – Urban Knowledge Hubs

Baltic UKH Urban Knowledge Hubs – Transformative Societal Spaces for Hybrid Libraries in the Baltic Sea Region Digital kompetanse er avgjørende for faglig utvikling og sosiokulturell deltakelse, samt i kampen…

Mental Health Matters

Mental Health Matters – Making Enterprises in the BSR more Resilient by Tackling Psychosocial Risks in the Workplace Arbeidstakernes psykiske helse er en økende bekymring for samfunn og arbeidsgivere. Stress…

Circular spaces

Circular spaces – Circular Economy makerspaces Minst 300 aktører/oppstartsbedrifter vil bli opplært og involvert i produksjon av mer sirkulære produkter, og minst 6 sirkulære forretningsidéer vil bli pilotert. Makerspacene skal…

Nye forretningsmodeller for matprodusenter

Norsk partner forventer å sette sider og ost på kartet Norsk partner i prosjektet er HANEN. Dette er en bransje- og markedsorganisasjon for alle virksomheter innen bygdeturisme, gardsmat og innlandsfiske…

Tydelig budskap om Interreg til ny statssekretær i KDD

Forfatter: Ann Irene Sæternes Gunn Marit Helgesen, nestleder i Østlandssamarbeidets Europaforum og styreleder i KS, la vekt på betydningen av Interreg for lokal og regional utvikling og prosjektsamarbeid med Europa…

KidsLikeUs

Empowering NGOs & public institutions in helping children overcome migration traumas using creativity and favors of nature I 2022 rammet en enorm migrasjons-tsunami Europa igjen etter at Russlands gikk til…

BSC – Blue Supply Chains

Havnene fungerer som økonomiske ryggrader i Østersjøregionen. Samtidig er havnevirksomheten sterkt forurensende og bidrar til utslipp fra godstransport. Selv om utslippene har mange ulike kilder, er en stor del knyttet…

BSI_4Women

The Baltic Sea Initiative for the Development of Business Activity of Refugee Women Russlands militære invasjon av Ukraina har ikke bare forårsaket en tragisk humanitær krise, men også resultert i…

Side 1 av 25
12345...25