Program: Østersjøprogrammet

MUNIMAP

MUNIMAP Baltic Sea Munitions Remediation Roadmap Forurensning fra dumpet ammunisjon er fortsatt en alvorlig trussel mot det marine økosystemet i Østersjøen og Skagerrak. Forvaltningsmyndighetene for disse havområdene står overfor mange…

Motvirker analyseparalyse i landbruket

BREC er et Interreg Østersjø-prosjekt som knytter sammen landbruksskoler, myndigheter og forskere for å spre kunnskap om sirkulær landbrukspraksis. Videre skal prosjektet teste og kartlegge teknologier som er drivere av sirkulær bioøkonomi.

ORMOBASS

ORMOBASS – Operational R-Mode Baltic Sea System to support resilient navigation Til enhver tid navigerer 1500 skip i Østersjøen og binder nabolandene sammen og til resten av verden. Sjøtrafikk har…

City Blues

City Blues – Bluegreen nature-based solutions for climate change adaptation and citizen wellbeing Urbaniseringspress i byer i vekst gjør byens elver og bekker med sine vannbassenger mer sårbare for virkningene…

Open Risk II

Open Risk II – Tools for shared & dynamic maritime traffic risk picture of the Baltic Sea region Prosjektet vil gi myndighetene nye, praktiske og brukersentrerte risikostyringsverktøy til å forebygge…

RESIST

RESIST – Regional Ecosystems for Social Innovation and Social Transformation Sosiale innovatører og entreprenører kan spille en viktig rolle i å finne kreative og ukonvensjonelle løsninger på dagens utfordringer som…

MI-RAP

MI-RAP – Music Industry Resilience Acceleration Programme Et motstandsdyktig, sammenkoblet og innovativt musikkøkosystem kan legge grunnlaget for at artister skal trives, nå nytt publikum og lykkes økonomisk. Sektoren utfordres for…

Side 1 av 27
12345...27