Vil støtte prosjekter som retter seg mot innovative og klimanøytrale samfunn

Har du en prosjektidé om hvordan man kan innføre klimasmarte løsninger til fordel for innbyggerne i Østersjøregionen? Den tredje utlysningen i Interreg Østersjøprogrammet er nå åpen og retter seg mot prosjekter innenfor områdene innovative og klimanøytrale samfunn. Det er muligheter for norske aktører å delta. Utlysningen er særlig relevant for kommuner og fylkeskommuner og søknadsfristen er 21. juni 2024.

Interreg Østersjøprogrammet tilbyr finansiering til myndigheter og organisasjoner slik at de kan koble seg sammen og jobbe som om det ikke var noen grenser. Programmet bidrar også med mer enn bare penger: de hjelper aktørene med å skape et miljø for å samarbeide på tvers av grenser, slik at nye og gode løsninger utvikles og innføres.

Beredskap mot flom, tørke og ekstremvær

Denne tredje utlysningen åpner spesielt for søknader som adresserer beredskap knyttet til flom, tørke og annet ekstremvær, der relevante aktører og sivilsamfunnet må involveres.

portrettfoto av Ann Irene Sæternes
Ann Irene Sæternes, nasjonalt kontaktpunkt for Interreg Østersjøprogrammet

Denne typen beredskap bør være en svært aktuell problemstilling i lys av ekstremværet Hans i 2023 og utfordringene denne vinteren, sier Ann Irene Sæternes, nasjonalt kontaktpunkt for Interreg Østersjøprogrammet.

I tillegg etterspørres prosjekter som tar i bruk ny teknologi i offentlig tjenesteproduksjon samt utrulling av digitale verktøy innen overvåking for hurtigere og mer effektiv respons inn mot klimaendringer og biodiversitet.

Smart energi for å møte klimaendringer

Utlysningen retter seg også spesielt mot prosjekter som legger opp til integrerte og mer systematiske løsninger for å møte klimaendringene – herunder infrastruktur for alternativt drivstoff og for fornybar energi samt sirkulær praksis i næringsliv og samfunn som bidrar til den grønne omstillingen.

Prosjekter som ser på produksjon, distribusjon, bruk og lagring av energi for å møte klimaendringen er også ønsket.  

Det er midler igjen til norsk deltakelse i programmet og vi håper på god interesse for denne utlysningen, presiserer Ann Irene Sæternes til slutt.

Mer nyttig informasjon

Informasjon om utlysningen og hvordan man går frem for å søke:

Gateway for applicants – Interreg Baltic Sea Region (interreg-baltic.eu)

Meld dere inn i denne plattformen for å se etter ideer og samarbeidspartnere:

Interreg Baltic Sea Region matchmaking platform (interreg-baltic.eu)

Det er flere aktuelle tematiske webinarer for søkere. Mer informasjon finnes her:

Calendar – Interreg Baltic Sea Region (interreg-baltic.eu)

Kontakt

Har du en ide og ønsker informasjon eller bistand – eller er du allerede med i en prosjektsøknad? Ta kontakt med nasjonalt kontaktpunkt for Interreg Østersjøprogrammet, Ann Irene Sæternes i Østlandssamarbeidet, annsa@afk.no.

Ann Irene Sæternes

Østlandssamarbeidet

+47 95 83 27 58

annsa@afk.no

Koordinator for Interreg Østersjøprogrammet (Baltic Sea Region)

 

Odd Godal

Kommunal- og distriktsdepartementet

+47 99 25 51 76

odd.godal@kdd.dep.no

Seniorrådgiver, Regionalpolitisk avdeling i KDD, Kontaktperson for Interreg Østersjøprogrammet