ORMOBASS

ORMOBASS – Operational R-Mode Baltic Sea System to support resilient navigation

Til enhver tid navigerer 1500 skip i Østersjøen og binder nabolandene sammen og til resten av verden. Sjøtrafikk har blitt en skjør ryggrad i en økonomi basert på «just-in-time» levering og tett sammenkoblede produksjonsprosesser. På grunn av den jevne økningen i verdenshandelen kan man observere en økning i skipstrafikken.

Trafikken i spesielt følsomme havområder (PSSA), som Østersjøen, krever pålitelig navigasjon. Hovedkilden til maritim navigasjon er Global Navigation Satellite Systems (GNSS), som er utsatt for tilsiktede og utilsiktede forstyrrelser. For å øke sjøtransportens motstandsdyktighet og redusere risikoen for bruk av villedende informasjon, søker nasjonale myndigheter i Østersjøregionen – og over hele verden – etter løsninger for å identifisere og redusere GNSS-forstyrrelser eller feilinformasjon. En løsning er bruk av alternative systemer, som ikke påvirkes av de samme feilmodusene, for eksempel bakkenettet R-Mode.

Prosjektet tar sikte på å implementere et operativt R-Mode-system som omfatter kjernefunksjonalitet for å tilby R-Mode-posisjonering i Østersjøregionen, der flere innebygde sensorer vil identifisere tidspunkt når GNSS-ytelsen reduseres. Informasjonen vil mates inn i et GNSS-degraderingsovervåkingssystem for å informere sjøfarende om trusler for sikker skipsfart.

Norsk prosjekteier

Kongeberg Discovery AS, Seatex

Kontakt

  • Cato Giil Eliassen

    Kongsberg Seatex AS

    930 68 981

    Send e-post

Prosjektperiode

01.11.2023 - 30.10.2026

Budsjett

Norsk bidrag: 1.700.000 kroner NOK

Total: 3.604.583 €uro €

Andre partnere

German Federal Waterways and Shipping Administration, DE
Sjöfartsverket, SE
Federal Maritime & Hydrographic Agency of Germany, DE
Finnish Transport Infrastructure Agency, FI
Fintraffic VTS ltd, FI
National Institute of Telecommunications, PL
RISE Research Institutes of Sweden, SE
Gutec AB Gutec AB, SE
NavSim Poland Ltd., PL
Alberding GmbH, DE
Estonian State Fleet, EE