Open Risk II

Open Risk II – Tools for shared & dynamic maritime traffic risk picture of the Baltic Sea region

Prosjektet vil gi myndighetene nye, praktiske og brukersentrerte risikostyringsverktøy til å forebygge maritime ulykker, minimere disses menneskelige og miljømessige konsekvenser samt forbedre kvaliteten på den generelle maritime risikostyringen – også for andre transportformer.

Prosjektet består av tre komponenter:
1) Ulykkesforebygging, gjennom en baltisk tilpasning av AISyRISK-verktøyet, som i dag bruks av norske myndigheter. I tillegg skal det utvikles en ny modul for is-navigasjonsrisiko. Sluttbrukerne av verktøyet er maritime myndigheter.
2) Minimere konsekvenser, ved å iverksette en regional online-tjeneste om sårbarheten til det marine økosystemet i Østersjøen for utslipp. I tillegg skal prosjektet sikre kompatibilitet mellom prosjektløsningene og andre eksisterende systemer og rammeverk, samt tilrettelegge for integrerte regionale systemer. Sluttbrukerne av verktøyet er nasjonale sjøfartsmyndigheter.
3) Bedre generell risikostyringsytelse, ved å utvikle et nytt verktøy som inkluderer to sammenkoblede funksjoner: å evaluere administrasjonens nåværende risikostyringsytelse og kvaliteten på risikovurderingene. Sluttbrukere av dette verktøyet er maritime myndigheter, samt andre transportmyndigheter og relevante interessenter.

Norsk prosjekteier

Kystverket

Kontakt

Prosjektperiode

01.11.2023 - 30.10.2026

Budsjett

Norsk bidrag: 2.772.093 NOK

Total: 2.041.350 € €

Andre partnere

Aalto University Foundation sr, FI
Gdańsk University of Technology, PL
Helsinki University, FI
University of Tartu, EE
Nordic Investment Bank (NDPTL Secretariat)