Frist for å delta i høringen på Nordsjø- og Østersjøprogrammene er 31. mai

Nå kan du påvirke utformingen av neste finansieringsperiode for Interreg Nordsjø- og Østersjøprogrammene gjennom å svare på spørreundersøkelser. Frist for å delta i høringen er 31. mai. Interreg er en av de viktigste finansieringsmekanismene som fremmer europeisk samhold og samarbeid. Finansierte prosjekter jobber med innovative løsninger på presserende problemer, som for eksempel global oppvarming, flomrisiko, rene hav, trygge og robuste samfunn og hvordan man kan utnytte ny teknologi.

Interreg-midler har levert utallige eksempler på piloter og demonstrasjoner som bidra til endring og forbedringer i samfunnet. Europa står overfor flere utfordringer. For å møte disse utfordringene trenger vi felles løsninger og samarbeid på tvers av landegrensene. EU-kommisjonen ønsker nå innspill til neste program periode for Interreg, og inviterer derfor alle til å komme med innspill til hvordan det kan legges til rette for mer målrettet og styrket samarbeid etter 2027.

Gjennomfører undersøkelse om fremtidens utfordringer

I fremtiden er det viktig at Interreg fortsetter med å gi spillerom for de problemstillinger som hver region står overfor. Hvilke utfordringer kommer til å bli viktig i fremtiden? Hvordan kan Interreg adressere dem? Interreg Nordsjøprogrammet og Interreg Østersjøprogrammet gjennomfører nå parallelle undersøkelser og inviterer alle aktører til å dele sine meninger.

Svarene vil hjelpe kommisjonen og programmene med å bygge en struktur for Interreg i den neste finansieringsperioden som starter i 2028, slik at det fortsatt er et sterkt instrument for å svare effektivt på våre felles utfordringer.

Gi dine innspill og bidra til utforming av neste finansieringsperiode

Ikke la sjansen til å påvirke gå fra deg!  

Du kan svare på undersøkelsen for en eller begge de to Interreg programmene under.

Fristen for dine innspill er 31. mai 2024 kl. 17.00 CET.

tre spørsmålstegn på grønn bakgrunn
handlevågn hvor det står quo vadis - eller hvor går du?

Kontakt

Kate Clarke

Vestland fylkeskommune

+47 93 46 76 45

kate.clarke@vlfk.no

Nasjonalt kontaktpunkt Interreg Nordsjøprogrammet

Ann Irene Sæternes

Østlandssamarbeidet

+47 95 83 27 58

annsa@afk.no

Koordinator for Interreg Østersjøprogrammet (Baltic Sea Region)

Vidar Jensen

Kommunal- og distriktsdepartementet

+47 90 68 82 64

Vidar-Martin-Hasle.Jensen@kdd.dep.no

Medlem i overvåkningskomiteen i Interreg Nordsjøprogrammet for KDD

Odd Godal

Kommunal- og distriktsdepartementet

+47 99 25 51 76

odd.godal@kdd.dep.no

Seniorrådgiver, Regionalpolitisk avdeling i KDD, Kontaktperson for Interreg Østersjøprogrammet