Program: Østersjøprogrammet

Bærekraftig transport

MARA (Mobility and Acceccibility in Rural Areas) er et europeisk prosjekt finansiert av Interreg Østersjøprogrammet. Prosjektet handler om å tilrettelegge for mobilitet og tilgjengelighet i rurale områder. Klimaendringer, nå også…

Kan bær bli big business?

Canada har lønnesirup. Østersjøregionen har også muligheten til å bringe en rekke skogsprodukter til torgs på verdens markeder ifølge  NovelBaltic-prosjektet. Dette er et regionalt utviklingsprosjekt under Østersjøstrategien som siden januar…

Digital integrering fra Brønnøysund til Baltikum

DIGINNO-prosjektet tok slutt i desember 2020, men arbeidet for økt digitalt samarbeid på tvers av landegrenser i Østersjøregionen fortsetter gjennom nye delprosjekter. DIGINNO-prosjektet startet sitt arbeid i oktober 2017 og…

Side 5 av 27
1...456...27