Program: Nordsjøprogrammet

Dobbel B-lansering på Lillestrøm

Både Østersjøprogrammet og Nordsjøprogrammet ble presentert i sin fulle bredde da Østlandssamarbeidet arrangerte lanseringskonferanse på Lillestrøm.

Venter på godkjenning

Nordsjøprogrammet mangler godkjenning. Første utlysning er planlagt til forsommeren.

B-fokus på Østlandet

Oppstarten av en ny periode for Nordsjø- og Østersjøprogrammene (VB, 2014 – 2020) markeres i Lillestrøm.

Østersjøen og Nordsjøen viser vei

Samarbeid over landegrensene bidrar til bærekraftig vekst, konkluderer tyske myndigheter, som trekker fram gode eksempler fra Nordsjø- og Østersjøprogrammene.