Tilbake

B-fokus på Østlandet

Oppstarten av en ny periode for Nordsjø- og Østersjøprogrammene (VB, 2014 – 2020) markeres i Lillestrøm.

Østlandssamarbeidet inviterer til lanseringskonferanse for Interreg B-programmene Østersjøprogrammet og Nordsjøprogrammet på Lillestrøm 20. januar 2015. Konferansen retter seg primært mot nasjonale, fylkeskommunale og kommunale aktører, universitet og høyskoler, forskingsinstitutt, næringsnettverk og -klynger, bedrifter og organisasjoner på Østlandet.

Arrangementet er også åpent for deltakere med en annen geografisk tilhørighet.

Det er fortsatt noen ledige plasser til konferansen. Påmeldingen holdes åpen så lenge det finnes seter til overs i Lillestrøm.

Synliggjør mulighetene

Lanseringskonferansen har som formål å øke kunnskapen om de nye Interreg B-programmene. Med en ambisjon om å få flere norske deltakere til å benytte seg av mulighetene som ligger i Nordsjø- og Østersjøprogrammene presenteres det i løpet av dagen nyttig informasjon om den nye prosjektperioden. Fokuset rettes blant annet mot innsatsområdene i den nye programperioden og hvilke muligheter som ligger i disse knyttet til den første utlysningsrunden våren 2015.

Gir veiledning

I tillegg til å gi god grunnlagsinformasjon byr konferansen også på muligheter for veiledning og bistand til norske prosjektaktører, blant annet gjennom å legge til rette for dialog og utsjekking av ideer med sekretariatene og nasjonale kontaktpunkt.

Meld deg på her.

Les mer:
Nordsjø-programmet klart

Kontakt

 • Clarke, Kate

  Hordaland fylkeskommune

  +47 55 23 95 32

  +47 934 67 645

  Send e-post

  Nasjonalt kontaktpunkt Interreg VB Nordsjøprogrammet

 • Sæternes, Ann Irene

  Østlandssamarbeidet

  +47 61 28 93 53

  +47 958 32 758

  Send e-post

  Koordinator for Interreg VB Østersjøprogrammet (Baltic Sea Region)

Tilbake