Tilbake

En kraftpakke for distriktene

La deg inspirere av gode erfaringer fra distriktssatsingen rundt Nordsjøen.

Hvordan skal en sikre gode offentlige tjenester, innovasjon og konkurransekraft på landsbygda? Gjennom Interreg IVB Nordsjøprogrammet har prosjektet Vital Rural Areas sett på hvordan utkantstrøk kan utvikle seg takt med et stadig mer urbant Europa. Arbeidet har resultert i en kraftpakke – «Rural Power Pack – et sett med verktøy og strategier for å møte typiske utkantproblemer som lav tilgjengelighet på tjenester og infrastruktur, og svak innovasjonskraft.

Nå har prosjektet gått til filmen for å formidle kunnskap og erfaringer fra prosjektets mange vellykkede piloter. Produksjonen byr på praktiske eksempler på hvordan nye arenaer for innovasjon skaper vekst, og hvordan andre regioner nå bruker resultatene fra Vital-prosjektet i sine egne strategier.

I kjølvannet av prosjektet har det vokst fram nye partnerskap og en rekke nye prosjekter.

Fem års arbeid har resultert i en veritabel kraftpakke for landsbygda.

 

Kontakt

 • Clarke, Kate

  Hordaland fylkeskommune

  +47 55 23 95 32

  +47 934 67 645

  Send e-post

  Nasjonalt kontaktpunkt Interreg VB Nordsjøprogrammet

 • Viten, Eli

  +47 9753 3770

  Send e-post

 • Skifjell, Heidi

  +47 9750 2974

  Send e-post

 • Hartlang Gramstad, Victoria

  +47 4780 2609

  Send e-post

Tilbake