Program: Nordsjøprogrammet

Lanserer nye utviklerverktøy

Nordsjøprogrammet har lansert nye nettløsninger for alle som jobber med utvikling av ideer til transnasjonalt samarbeid.

Ten-Tans og CNSS til Brussel

Bærekraftig transport står i fokus når Interreg-prosjektene Ten-Tans og CNSS presenteres under en konferanse i Brussel.

81 søknader er med videre

Overvåkningskomiteen i Interreg VB Østersjøprogrammet har plukket ut 81 prosjektskisser fra den første utlysningen.

Fra idé til søknad

Prosjektaktører fra hele Nordsjø-regionen møttes i Hamburg for å utveksle ideer og erfaringer.

Seminar i Hamburg

Interreg VB Nordsjøprogrammet inviterer til konferanse i Hamburg i forbindelse med den første utlysningen i ny programperiode. Konferansen retter seg mot alle som planlegger å sende inn en prosjektskisse (expression…