Nordsjøprogrammet åpner 27. april

Nordsjøprogrammet har opplevd forsinkelser i forberedelsene til Interreg V-perioden. Nå er imidlertid datoen for den første runden satt: Programmet åpner for søknader 27. april, med frist for innsendelse 30. juni 2015.

I den nye programperioden gis det støtte til samarbeidsprosjekter innenfor fire innsatsområder:

• Økonomisk vekst
• Miljøinnovasjon og grønn økonomi
• Bærekraft
• Grønn transport og mobilitet

I den nye programperioden vil Norsjøprogrammet for første gang ta i bruk en to-trinns søknadsprosedyre. I første omgang bes søkerne om å sende inn en prosjektskisse (Expression of interest). Utvalgte prosjekt vil deretter bli invitert til å sende inn en fullstendig søknad. I denne første utlysningen blir det imidlertid valgfritt om en vil sende inn en skisse eller en fullstendig søknad.

I forbindelse med åpningen av den første søknadsrunden i april skal Nordsjøprogrammet også lansere nye og funksjonelle nettsider.

Interreg VB Nordsjøprogrammet dekker hele Norge og Danmark, østlige deler av Storbritannia, Flandern (Belgia), det nordvestlige Tyskland, nordvestlige Nederland, samt områder i det sørvestlige Sverige. I perioden 2007 til 2013 ga Nordsjøprogrammet økonomisk støtte til 71 samarbeidsprosjekt.

Vil du vite mer? Til høyre for denne artikkelen finner du utkast til samarbeidsprogram, veiledninger og presentasjoner.