Seminar i Hamburg

Interreg VB Nordsjøprogrammet inviterer til konferanse i Hamburg i forbindelse med den første utlysningen i ny programperiode. Konferansen retter seg mot alle som planlegger å sende inn en prosjektskisse (expression of interest) eller en full søknad innen fristen 30. juni 2014.

LES MER: Nordsjøprogrammet åpner 27. april

Målet med konferansen er å gi prosjektutviklere en mulighet til å diskutere og vurdere ulike ideer med andre som utvikler et prosjekt innenfor samme spesifikke målsetning.

Mer informasjon om programmet for konferansen og lenke til påmelding finner du her.

Seminaret har et begrenset antall plasser, og registreringen lukkes så snart full kapasitet er nådd. Arrangementet er kostnadsfritt, mens reise og opphold dekkes av den enkelte deltaker.