Tilbake

Samarbeidskonferanse om nye energiløsninger

Nordsjøregionen har store uutnyttede vindressurser. Foto: Martin Nikolaj Christensen

Samarbeid på tvers av sektorer og landegrenser gir muligheter for grønn energiproduksjon i Nordsjøen.

Store ressurser og rollen som sentral ferdselsåre gjør allerede Nordsjøen til et økonomisk maktsentrum i Europa. Havområdet er samtidig det området i Europa med størst potensial for utvikling og etablering av vindkraftløsninger til havs. Men skal visjonene bli til virkelighet, må det samarbeides bredt på arealfronten. Og det er nettopp samarbeid mellom regioner og interessegrupper på tvers av landegrenser som står i fokus når EUs generaldirektorat for marine og maritime forhold inviterer til konferansen «Regional cooperation on energy and maritime spatial planning in the North Sea» i Edinburgh 29. januar.

Konferansen legger blant annet opp til diskusjoner om hvordan samarbeid kan bidra til å redusere regulatoriske hindringer, samtidig som man unngår unødige arealkonflikter med andre interessenter.

Konferansen retter seg mot representanter fra energisektoren, fiskeri, transport, shipping, miljøorganisasjoner og offentlige myndigheter.

Konferanseprogram og lenke til påmelding finner du her.

Kontakt

 • Clarke, Kate

  Hordaland fylkeskommune

  +47 55 23 95 32

  +47 934 67 645

  Send e-post

  Nasjonalt kontaktpunkt Interreg VB Nordsjøprogrammet

Tilbake