Tilbake

Venter på godkjenning

Første runde for søkere rulles ut 27. april, opplyser Christian Byrith.

Nordsjøprogrammet mangler godkjenning. Første utlysning er planlagt til forsommeren.

Godkjenningsprosessen i EU-kommisjonen har tatt lenger tid enn ventet for Nordsjøprogrammet.

– Men vi er på vei, og vi forventer at programmet vil være godkjent kort tid før sommerferien, opplyser Christian Byrith ved programsekretariatet i Viborg.

Den første runden for søknader om prosjektstøtte er planlagt med oppstart 27. april, med frist for innsending drøye to måneder senere.

Siden 2007 har Nordsjøprogrammet (IVB, 2007 – 2013) gitt økonomisk støtte til 71 transnasjonale prosjekter i Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland, Belgia (Flandern), Storbritannia og Norge. I den nye programperioden retter Nordsjøprogrammet fokuset mot fire innsatsområder:

• Vekst
• Grønn innovasjon
• Miljø
• Bærekraftig transport og mobilitet

Kontakt

 • Clarke, Kate

  Hordaland fylkeskommune

  +47 55 23 95 32

  +47 934 67 645

  Send e-post

  Nasjonalt kontaktpunkt Interreg VB Nordsjøprogrammet

Tilbake