Clean North Sea Shipping presenterte resultatene

Clean North Sea Shipping: Improved dissemination and impact (CNSS IDI, 2014-2015) er en videreføring av det opprinnelige CNSS-prosjektet, som ble avsluttet i 2014. Partnerskapet, som ledes av Hordaland fylkeskommune, har fått støtte fra Nordsjøprogrammet til arbeid for økt spredning og bruk av prosjektets resultater.

Prosjektet presenterte verktøyene for en renere skipsfart under European Shipping Week, som gikk av stabelen i Brussel tidligere denne måneden. Seminaret, som ble arrangert i regi av Vest-Norges Brusselkontor, presenterte to verktøy som skal støtte shippingindustrien, politikere og andre beslutningstakere i å håndtere utslipp i Nordsjøen, som er et av verdens tettest trafikkerte havbasseng.

EmPort(Ant) Tool

Dette verktøyet ble presentert av Luc van Espen, Technical Manager i Antwerpen havn. Verktøyet, som ble utviklet sammen med konsulentfirmaet Witteveen+Bos, baseres på en modell for kalkulering og visualisering av utslipp fra havgående skip i havneområder. Nå videreutvikles og testes verktøyet for Hamburg havn (EMPORTHam). Det kan også tilpasses øvrige havner.LES MER: CNSS kobler skipsfart og klima

The North Sea Emission Tool

The North Sea Emission Tool skal gi nøkkelinformasjon til beslutningstakere, industri og vitenskap om utslipp av forurensende gasser i atmosfæren samt spredning og oppsamling av gassene i Nordsjøregionen. Det ble introdusert av kjemiforsker Dr. Armin Aulinger, Helmholtz-Zentrum Geesthacht, et tysk senter for material- og kystforskning som omfatter flere institutter med ulik lokalisering. Ved hjelp av verktøyet kan utslipp-scenarier basert på ulike politiske mål kalkuleres og modelleres.

CNSS-logo