Dobbel B-lansering på Lillestrøm

– En dag med mange fine innspill og gode eksempler. Nå håper vi på mange søknader og god konkurranse om midlene.

Slik oppsummerte Ann Iren Sæternes, nasjonalt kontaktpunkt for Østersjøprogrammet, lanseringskonferansen som gikk av stabelen på i Lillestrøm tirsdag. Formålet med konferansen var å øke kunnskapen om de nye B-programmene, samt å få flere norske deltakere til å benytte seg av mulighetene som ligger i Nordsjø- og Østersjøprogrammene.

Dermed var det lagt opp til ny og nyttig informasjon om innhold og innretning i de to transnasjonale programmene. Fokuset ble blant annet rettet mot innsatsområdene i den nye programperioden og hvilke muligheter som finnes for de som griper mulighetene i første utlysningsrunde.

LES MER: Første utlysning i Østersjøprogrammet

Ingen papirtigre, takk!

– Hva er et godt prosjekt? Jo, det er et prosjekt man rent faktisk kan forstå. En søknad handler ikke om å sette fine ord på papiret, vi må forstå hva man ønsker å oppnå. Temaet må dessuten være relevant for alle partene. Vi ser etter partnerskap hvor deltagere fra privat virksomhet, det offentlige og akademia arbeider sammen for ny kunnskap og nye metoder, forklarte Christian Byrith fra Norsjøprogrammets sekretariat i Viborg.Han presenterte samtidig en utvidelse av programgeografien. Siden forrige periode er Nordsjøprogrammet blitt utvidet med noen små skotske øyer.

– Det betyr kanskje ikke så mye i det store og hele, men de av dere som er glade i whisky skal vite at vi er i selve kjerneområdet, opplyste Byrith.

Hensynet til skotsk single malt har likevel ikke vært førende i utviklingen av det nye programmet, understreket Byrith.

– Det hele handler om å oppnå kunnskapsbasert og bærekraftig vekst. Denne målsetningen er viktigere enn tidligere. Innovasjon må omsettes til verdiskaping, og det er blant annet derfor private prosjektdeltagere er invitert med fra dag én.

LES MER: Interreg blir enklere for bedrifter

I den nye programperioden retter Nordsjøprogrammet fokuset mot fire innsatsområder:

• Vekst
• Grønn innovasjon
• Miljø
• Bærekraftig transport og mobilitet

Inviterte til dialog

På Østersjøsiden har man også kommet fram til hvor innsatsen skal settes inn:• Innovasjon
• Ressursforvalting
• Bærekraftig transport
• Tiltak som fremmer EUs østersjøstrategiProgramsekretariatet åpnet allerede i begynnelsen av desember den første runden før søkere. Fristen for å sende inn søknader er satt til 2. februar. Elena Kolosova fra programsekretariatet i Riga gikk i likhet med Interreg-kollega Byrith nærmere inn på de ulike områdene og hva man ønsker å oppnå.

– En mer innovativ, tilgjengelig og bærekraftig østersjøregion – gjennom støtte til transnasjonale samarbeidsprosjekt. Løsningene må være relevante for hele eller store deler av programområdet, forklarte Koskoleva.

LES MER: Staker ut kursen mot 2020

Konferansens andre halvdel ble i sin helhet viet til egne sesjoner med fokus på programmenes tematiske prioriteringer. I tillegg var det satt av tid til erfaringsutveksling, presentasjon av ideer og dialog mellom potensielle søkere og Interreg-representanter.

Vil du vite mer? Til høyre for denne artikkelen finner du alle presentasjonene fra lanseringskonferansen.

Christian Byrith presenterte mål og virkemidler i Nordsjøprogrammet.
Christian Byrith presenterte mål og virkemidler i Nordsjøprogrammet.